:

Hur mycket pengar har Saudiarabien?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket pengar har Saudiarabien?
 2. Får flickor gå i skolan i Saudiarabien?
 3. Är Saudiarabien rik?
 4. Hur många fruar får man ha i Saudiarabien?
 5. Hur mycket olja har Saudiarabien?
 6. Hur är det att leva i Saudiarabien?
 7. Hur behandlas kvinnor i Saudiarabien?
 8. Vilken religion är störst i Saudiarabien?
 9. Vilken är den rikaste familjen i världen?
 10. Hur vanligt är månggifte?
 11. Vad får man inte göra i Saudiarabien?
 12. Hur mycket olja har Norge pumpat upp?
 13. Hur mycket olja finns det kvar?
 14. Hur ser Saudiarabiens miljöpolitik ut?
 15. Hur lever kvinnorna i Afghanistan?

Hur mycket pengar har Saudiarabien?

Saudiarabiens kung Salmans förmögenhet uppskattas exempelvis till 153 miljarder kronor medan kronprins Mohammed bin Salman tros ha minst 27 miljarder kronor.

Får flickor gå i skolan i Saudiarabien?

Numera går de flesta barn, även flickor, i skolan och det stora flertalet vuxna kan läsa och skriva.

Är Saudiarabien rik?

Olja och gas har gjort Saudiarabien till ett av världens rikaste länder. Även om landet har anpassat sig till en modern, urban kultur, är saudierna mycket traditionsbundna. Invånarna lever enligt gamla normer och värderingar och är skyldiga att följa de islamiska buden.

Hur många fruar får man ha i Saudiarabien?

Polygami är tillåtet för män men inte för kvinnor. En man kan ha fyra fruar samtidigt.

Hur mycket olja har Saudiarabien?

LandÅterstående olja
1Saudiarabien260 miljarder fat
2Iran126 miljarder fat
3Irak115 miljarder fat
4Kuwait101 miljarder fat

Hur är det att leva i Saudiarabien?

Saudiarabien är extremt konservativt socialt. Islam genomsyrar samhället och det dagliga livet. Officiella påbud styr människors vardag med regler för klädsel, umgänge mellan könen och tidpunkter för bön. Sedlighetspolis övervakar att reglerna följs, även om vissa lättnader i de stränga påbuden kan skönjas.

Hur behandlas kvinnor i Saudiarabien?

Kvinnor och flickor i Saudiarabien lever fortfarande med inbyggd diskriminering. De är enligt lagen underordnade män när det gäller giftermål, skilsmässa, vårdnad av barn, arv och andra områden. Förmyndarsystemet innebär att en kvinna inte får fatta beslut som gäller henne själv.

Vilken religion är störst i Saudiarabien?

Islam är statsreligion och den enda religion som får utövas av saudier. Det stora flertalet bekänner sig till en sunnimuslimsk och mycket strikt tolkning av islam.

Vilken är den rikaste familjen i världen?

Världens rikaste familjer

FamiljMiljarder kr
1Familjen Walton1.505
2David och Charles Koch1.038
3Jeff Bezos969
4Bill Gates779

Hur vanligt är månggifte?

Polygami är den äktenskapssed där män har rätt att ha flera fruar. Denna sed är mycket vanligare än många tror och finns i cirka 80 procent av alla människosamhällen världen över, men är särskilt vanlig i Afrika och delar av Sydamerika.

Vad får man inte göra i Saudiarabien?

Rättsskipningen och bestraffningssystemet bygger på Koranen och muslimsk tradition. Döds- och kroppsstraff förekommer, även för utlänningar. Narkotikabrott bestraffas mycket hårt, inklusive med dödsstraff. Öppet homosexuella handlingar betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Hur mycket olja har Norge pumpat upp?

Landet har pumpat upp och sålt ungefär 23 miljarder fat olja och drygt 1 000 miljarder kubikmeter naturgas, vilket om jag har räknat rätt – hittar nämligen ingen statistik på detta – har lett till utsläpp av cirka 12 miljarder ton koldioxid. Det är väldigt mycket.

Hur mycket olja finns det kvar?

Enligt BP finns det nu 1,1 procent mer olja i världen än man trodde för ett år sedan. Världens oljereserver uppgår till 1.688 miljarder fat enligt BPs beräkningar. Enligt prognosen ska de tillgångarna räcka i 53 år och 4 månader, räknat med dagens produktionstakt på strax under 90 miljoner fat per dag.

Hur ser Saudiarabiens miljöpolitik ut?

Saudiarabiens årliga utsläpp är på cirka 600 miljoner ton, som dessutom ökade mellan 20. Det är därför inte säkert att Saudiarabiens bud ens innebär att deras utsläpp år 2030 kommer att vara lägre än dagens utsläpp.

Hur lever kvinnorna i Afghanistan?

Majoriteten av kvinnorna i landet har hindrats från att återgå till arbete, universitet och skola. Talibanerna vill inte att kvinnor har en roll i Afghanistans framtida ledarskap och använder dödligt våld för att stoppa protester för kvinnors rättigheter.