:

Vad är en vårdbegäran?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en vårdbegäran?
 2. Hur gör jag en egen vårdbegäran?
 3. Hur lång tid tar en läkarundersökning?
 4. När barnet fyller 13 1177?
 5. Vad händer när man ringer 1177?
 6. Hur lång tid tar det att få operationstid?
 7. Måste man ha remiss till reumatologen?
 8. När kan man skriva egenremiss?
 9. Kan man bli sjukskriven via min doktor?
 10. Kan man vara anonym när man ringer 1177?
 11. Kan man bli uppringd av 1177?
 12. Hur lång Operationskö?

Vad är en vårdbegäran?

Att skriva en egen vårdbegäran innebär att du själv kontaktar en mottagning för att söka vård. Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare.

Hur gör jag en egen vårdbegäran?

Du kan göra en egen vårdbegäran på två olika sätt antingen genom att logga in på 1177.se för att använda e-tjänsterna eller genom att skicka in en pappersblankett. Eftersom en egen vårdbegäran innehåller patientuppgifter om dig är det inte tillräckligt säkert att skicka den med e-post.

Hur lång tid tar en läkarundersökning?

Generellt primärvåprden (och i vården i allmänhet) är det vårdpersonalen, ofta rådgivningssköterskan, som avgör hur lång tid patientens besök skall få komma att ta. Besöken indelas oftast i tidsmoduler om 15- 30 minuter.

När barnet fyller 13 1177?

Du som fyllt 13 år kan använda de flesta e-tjänsterna på 1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt. Du kan boka, omboka och avboka tider. Du kan få råd eller be vården kontakta dig. Du kan begära intyg.

Vad händer när man ringer 1177?

På telefon 1177 får du prata med en sjuksköterska som bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Du kan få hjälp på flera språk.

Hur lång tid tar det att få operationstid?

Du ska tid för behandling inom 90 dagar, räknat från det att läkaren tillsammans med dig beslutade om behandlingen. En behandling kan till exempel vara en operation.

Måste man ha remiss till reumatologen?

Vissa reumatiska sjukdomar behöver bedömas av en specialiserad reumatolog. Om du besöker en allmänläkare på en vårdmottagning så kan han eller hon skriva en remiss till en reumatologmottagning där du kan få en diagnos.

När kan man skriva egenremiss?

Du kan även själv skriva en egen vårdbegäran om du vill träffa en särskild vårdgivare. Det är det som kallas för en egenremiss. Poängen med egenremissen är att du som patient ska få en starkare ställning och själv kunna påverka vilken vård du anser dig behöva.

Kan man bli sjukskriven via min doktor?

Exempel på situationer där Doktor.se inte kan hjälpa dig: om du behöver intyg för längre tid än 14 dagar. om du behöver en förlängning av en pågående sjukskrivning. om du behöver sjukintyg som gäller bakåt i tiden.

Kan man vara anonym när man ringer 1177?

Du kan vara anonym. Det betyder att du inte behöver säga eller berätta vem du är. Anonymiteten gäller ofta även den som svarar.

Kan man bli uppringd av 1177?

På telefon 1177 får du prata med en sjuksköterska som bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Du kan få hjälp på flera språk. Är det kö, kan du välja att bli uppringd.

Hur lång Operationskö?

Hur länge måste du stanna på postoperativa avdelningen? Hur lång tid beror på vilken operation du genomgått, vilken bedövningsform du fått samt hur du mår efteråt. Puls, blodtryck och andning ska visa normala värden.