:

Vem uppfann konst?

Innehållsförteckning:

  1. Vem uppfann konst?
  2. Varför skapades konst?
  3. Vad är konst bra för?
  4. Varför är det viktigt med offentlig konst?
  5. Vem bestämmer vad som är konst?
  6. Hur påverkar konst oss?

Vem uppfann konst?

Konsten under den grekiska antiken utvecklades från cirka 800 f.Kr. och upptog influenser från bland annat Egypten och Persien. Jämfört med mycket tidigare konst var den grekiska realistisk och naturtrogen.

Varför skapades konst?

Konst kan sägas vara de mänskliga kulturernas främsta uttrycksmedel. Genom konsten uttrycker vi vad det är att vara människa. Våra känslor kan uttryckas genom konsten. Genom konstarterna uttrycker vi också att vi tillhör en kulturell gemenskap, ett större sammanhang som ger oss en identitet.

Vad är konst bra för?

Den får människor att reflektera över tillvaron, vända och vrida på invanda föreställningar. Konsten berör och förför. Konstnärens avsikt och åskådarens upplevelse är det centrala för vad som är konst eller någonting annat. En konstnär kan arrangera föremål eller människor i olika installationer.

Varför är det viktigt med offentlig konst?

En amerikansk återkommande undersökning har även den belagt att konst och kultur påverkar folkhälsan positivt: Tillgången till offentlig konst minskar stress, väcker förundran, ger energi och förenar människor oavsett ålder, förutsättningar och bakgrund.

Vem bestämmer vad som är konst?

Det finns ingen fakta, inga regler, inga bestämda lagar att luta sig mot för att bestämma rätt och fel när det kommer till konstverk. Det handlar alltid om personliga åsikter och vad betraktaren själv ser i ett konstverk.

Hur påverkar konst oss?

Konsten har även en läkande effekt. Bland annat WHO:s rapport visar att konst är ett effektivt sätt att lindra sorg och ångest med. Eftersom konsten gör vår hjärna mera benägen till abstrakt tänkande så hjälper den oss att fokusera mera på helheten istället för att haka upp oss detaljer.