:

Hur ofta får man kallelse till tandläkaren?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ofta får man kallelse till tandläkaren?
  2. Vem har rätt till Tandvårdsintyg?
  3. Vad är landstingets tandvårdsstöd?
  4. Vem utfärdar Tandvårdsstödsintyg?
  5. Hur länge sparas Tandvårdsbidrag?

Hur ofta får man kallelse till tandläkaren?

I allmänhet har barn i Sverige så bra tänder att det räcker att komma vartannat år, men en del barn och ungdomar har större behov av tandvård och kallas därför oftare. Alla listade barn får automatiskt en kallelse när det är dags att besöka oss.

Vem har rätt till Tandvårdsintyg?

Om du har en psykossjukdom eller annan svår psykisk störning kan du vara berättigad till ett tandvårdsintyg. Det krävs att sjukdomen varat längre än ett år och att den medfört en omfattande funktionsnedsättning som påverkar din dagliga livsföring.

Vad är landstingets tandvårdsstöd?

Det statliga tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov. Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.

Vem utfärdar Tandvårdsstödsintyg?

Tandvårdsstödsintyg​ Intyget är för dig som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg och bor i särskilt boende, får vård och omsorg i hemmet eller omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Din biståndshandläggare i kommunen skriver ut intyget.

Hur länge sparas Tandvårdsbidrag?

Tandvårdsbidraget är 600 kronor per år till och med det år du fyller 29. Sedan blir det 300 kronor om året fram till och med det år du fyller 64. Efter det höjs det till 600 kronor igen. Du kan spara bidraget för ett år och lägga ihop det med bidraget för nästa år.