:

Vad har hänt med Aralsjön?

Innehållsförteckning:

  1. Vad har hänt med Aralsjön?
  2. Vad kan man göra åt Aralsjön?
  3. Hur djup är Aralsjön?
  4. Vad är speciellt med grödan bomull sett till hur den odlas?
  5. Vilken betydelse kan en sjö ha för en geografisk plats?
  6. Varför är det så farligt att färga bomull?

Vad har hänt med Aralsjön?

När 1990-talet inleddes hade Aralsjön förlorat åttio procent av sitt vatten, sextio procent av sin yta. Avdunstningen hade gjort sjön saltare, läckande bekämpningsmedel från bomullsfälten hade förgiftat dess vatten. All fisk var för längesedan borta, fyrtiotusen människor hade blivit av med sin försörjning.

Vad kan man göra åt Aralsjön?

Insatser måste göras på många olika områden. Bevattningskanalerna måste repareras och effektiviseras så att inte flodernas vatten helt töms genom kanalerna. Aralsjöns tillflöden måste garanteras. På sikt måste produktionsstrukturen ändras så att man går över till mindre vattenkrävande grödor än bomull.

Hur djup är Aralsjön?

42 mAralsjön / Största djup

Vad är speciellt med grödan bomull sett till hur den odlas?

Bomull odlas huvudsakligen i tropiska och subtropiska regioner och eftersom odlingen ofta sker i torra områden där sötvatten är en bristvara krävs konstbevattning av stora arealer. Bomull är tillsamman med ris och socker en av de mest vattenkrävande grödorna.

Vilken betydelse kan en sjö ha för en geografisk plats?

Ekonomisk betydelse Sjöar kan vara betydelsefulla för vattenförsörjning, kommunikationer och fiske. Många sjöar erbjuder även rekreationsmöjligheter i form av bad, segling och liknande.

Varför är det så farligt att färga bomull?

Cancerframkallande ämnen Till de värsta kemikalierna hör några av azo-färgämnena som används till att bland annat färga bomullstextilier. Azo-färgämnet kan brytas ner till arylamin och vissa av dessa är cancerframkallande och lagras i kroppen.