:

Vad är judendomens gyllene regel?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är judendomens gyllene regel?
  2. Vilka religioner tror på den gyllene regeln?
  3. Vad menas med det man vinner i kraft förlorar man i väg?
  4. Vad du inte vill att andra ska göra dig Det ska du inte heller göra dem?
  5. Vad innebär det dubbla kärleksbudet för de kristna?
  6. Vad som sparas i kraft förloras i väg?
  7. Vad menas med de enkla maskinerna?
  8. Vad finns det för etik inom världsreligionerna?
  9. Vad var bergspredikan och det dubbla kärleksbudet?
  10. I vilken riktning arbetar en länk?

Vad är judendomens gyllene regel?

Har du hört det här förut: "Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig"? Det är något som kallas för den gyllene regeln.

Vilka religioner tror på den gyllene regeln?

Den gyllene regeln är en viktig regel för kristna att följa och återfinns inom alla de stora religionerna. Tio guds bud uppmanas alla kristna att leva efter och även vår svenska lagbok bygger till stor del på dessa.

Vad menas med det man vinner i kraft förlorar man i väg?

Mekanikens gyllene regel är en "lag" inom mekaniken som lyder "Det man förlorar i kraft vinner man i väg (och tvärtom)". Hävstångsprincipen är ett exempel på den gyllene regeln, där till exempel ett långt spett kan utnyttjas för att lyfta en tung sten som annars inte skulle gå att rubba.

Vad du inte vill att andra ska göra dig Det ska du inte heller göra dem?

Konfucius ägnade sig mer åt etik än religion Gud och livet efter detta saknas i hans lära. Han försökte lära människorna att leva i harmoni med varandra. Hans gyllene regel löd: ”Vad du inte vill att andra ska göra dig, det ska du inte heller göra dem.” Det var en tanke som dyker upp igen långt senare i kristendomen.

Vad innebär det dubbla kärleksbudet för de kristna?

Lite förenklat kan man säga att det kristna livet ska präglas av att den kristne lever i Jesus efterföljd. Etikens grundmönster finns i Nya testamentet: "Du ska älska Gud över allting och din nästa som dig själv." ("det dubbla kärleksbudet").

Vad som sparas i kraft förloras i väg?

En enkel maskin är inom fysik en inrättning som bara behöver en enkel kraft för att utföra mekaniskt arbete. Den enkla maskinen arbetar enligt principen, att vad som sparas i kraft förloras i väg.

Vad menas med de enkla maskinerna?

Hjulet är en av de fem enkla maskinerna: lutande planet, skruven, kilen, hävstången och hjulet. Ibland räknas även blocket och taljan som en enkel maskin. De enkla maskinerna har fått sitt samlingsnamn eftersom de bara kräver en enkel kraft för att utföra ett mekaniskt arbete.

Vad finns det för etik inom världsreligionerna?

Etik och religion Finns olika uppfattningar inom religionerna? Det är centralt för alla religioner att tala om vad som är rätt och gott och hur vi bör leva så alla religioner har en etik. En del menar att Gud bestämmer vad som är rätt och fel. Andra tänker sig att Gud vill det rätta för att det är rätt.

Vad var bergspredikan och det dubbla kärleksbudet?

Jesus budskap var enkelt. Hans evangelium (som betyder: glatt budskap) var att Gud är kärleken och att Guds rike står öppet för alla som tror och gör bättring (som försöker vara snälla). Det dubbla kärleksbudskapet finns i bergspredikan (avsnitt i Nya testamentet): att älska Gud och att älska sin nästa som sig själv.

I vilken riktning arbetar en länk?

Länk Länkar i mekanismer är i allmänhet stänger som överför en rörelse. Det är vanligt att stängerna är av metall. Länkar i mekanismer kan ge rörelseförändring till exempel från linjär till bågformad, från roterande till linjär och från roterande till rote- rande.