:

Varför går Europas första civilisationer under och försvinner?

Innehållsförteckning:

  1. Varför går Europas första civilisationer under och försvinner?
  2. Var och när uppstod den minoiska kulturen?
  3. Hur långt sträcker sig forntiden?
  4. På vilken ö bodde minoerna?
  5. Var fanns den minoiska kulturen?
  6. Vilka förutsättningar finns för att Atens guldålder kunde uppstå?

Varför går Europas första civilisationer under och försvinner?

Från omkring år 1700 före Kristus började dock minoerna sakta förlora makt och inflytande. Historikerna är inte helt ense om varför, men en utbredd teori är att ett stort askmoln från ett vulkanutbrott på ön Santorini ledde till minskade skördar och hungersnöd.

Var och när uppstod den minoiska kulturen?

Den minoiska kulturen på Kreta var en av de största civilisationerna i världen under perioden omkring 30-talet f.Kr och existerade parallellt med de tidiga civilisationerna i Mesopotamien och det forntida Egypten.

Hur långt sträcker sig forntiden?

Mycket vanligt i västerländsk historieskrivning är också att forntiden sägs omfatta tiden 3000 f.Kr – 750 f.Kr. Denna epok syftar då på kulturer i det östra medelhavsområdet, där omkring 3200 f.Kr skriftspråk uppstått i Mesopotamien och Egypten.

På vilken ö bodde minoerna?

Den minoiska civilisationen uppstod under den grekiska bronsåldern på Kreta, den största ön i Egeiska havet, och blomstrade ungefär mellan 30- och 1400-talet f.Kr. Den återupptäcktes i början av 1900-talet under den brittiske Arthur Evans arkeologiska expeditioner.

Var fanns den minoiska kulturen?

Den del av Grekland som först nådde samma kulturella nivå som Mesopotamien och Egypten var Kreta. På Kreta framtonar under 2000-talet f.Kr en märklig kultur som brukar kallas för minoisk.

Vilka förutsättningar finns för att Atens guldålder kunde uppstå?

Utvecklingen skedde i områden som litteratur, teater, filosofi, konst och musik. Vilka förutsättningar fanns för att Atens guld ålder kunde uppstå? Aten var rikt och demokratiskt och det hade den starkaste flottan. Det gick bra inom handeln för många köpmän.