:

Vart bor massajer?

Innehållsförteckning:

  1. Vart bor massajer?
  2. Varför hoppar massajer högt?
  3. Vad äter massajerna?
  4. Hur bor massajer?
  5. Varifrån kommer massajer?
  6. Hur högt hoppar massajer?
  7. Hur lever massajerna?
  8. Hur lever en massaj?

Vart bor massajer?

Platsen är Masai Mara i Kenya, ett av jordens allra viltrikaste områden. Här lever också massajerna, och krigarna som vaktar oss vid lägerelden kommer från små byar i närheten. En stor del av Kenyas befolkning bor i städer och lever ett liv som inte skiljer sig så mycket från vårt.

Varför hoppar massajer högt?

– Det traditionella sättet för massajer att leva är genom boskapsskötsel. Männen är ute i bushen och vaktar djuren, långt från sina fruar i veckor, säger Molleli Okaro. – Och då har man tänkt att om kvinnorna är könsstympade och inte kan njuta av sex kommer de inte att vara otrogna när männen är borta.

Vad äter massajerna?

Massajernas mat Massajernas huvudföda är grillat kött och mjölk som ibland blandas med blod från boskapen. Man använder även surmjölk (filmjölk) och tillagar drycker och medicin av rötter och andra växtdelar.

Hur bor massajer?

Det ursprungliga massajlandet ligger runt om Arusha, där massajerna levt och verkat i flera hundra år. Många av dem lever på det ursprungliga/traditionella sättet och värnar om sin speciella kultur. I byarna bor de i hyddor som kallas för boma, vilka vanligtvis byggs med lera och spillning från boskapsdjuren.

Varifrån kommer massajer?

Massajer är ett delvis nomadiserande folkslag i savannområdet Serengeti i gränstrakterna mellan Kenya och norra Tanzania. De flesta massajer talar maa som modersmål.

Hur högt hoppar massajer?

Stefka Kostadinova, Bulgarien, har världsrekordet på 2,09. Ludmila Andonova, Bulgarien, hoppade 2,07 som bäst liksom Heikie Henkel, Tyskland, som klarade höjden inomhus.

Hur lever massajerna?

Massajerna har av tradition varit monoteister, med en egen gud kallad Engai eller Enkai. I dag är många massajer kristna eller muslimer. Boskapsskötsel är stommen i massajernas ekonomi och kultur. Däremot jagar eller äter man inte vilt.

Hur lever en massaj?

Om man inte har några boskap, så har man inte heller någon mat, inget skydd och ingen ställning i samhället, vilket är anledningen till varför massaj-krigare är så beskyddande över sin boskap. Massajer är ett glatt och tillmötesgående folk och vet ofta om att vi som turister är fascinerad över deras levandssätt.