:

När fyller Stockholm år?

Innehållsförteckning:

  1. När fyller Stockholm år?
  2. Hur gammal är Stockholms stad?
  3. Vad är Stockholm uppbyggd på?
  4. Hur många gånger under Vasatiden var Stockholm danskt?
  5. Vilken del av Stockholm är äldst?
  6. När och hur grundades Stockholm?
  7. Hur ser stadsplan ut i Stockholm?
  8. Hur många med invandrarbakgrund bor i Stockholm?
  9. Vad händer under 1700-talet?
  10. Hur många människor bodde i Sverige under Vasatiden?

När fyller Stockholm år?

Stockholms grundande och Birger jarl Det äldsta angivna årtalet för stadens grundande i medeltida källor anges till år 1187 enligt Visbykrönikan. Enligt denna notering grundades Stockholm till följd av Härjningen av Sigtuna 1187. Uppgiften är dock ifrågasatt då den först nedtecknades omkring 1410.

Hur gammal är Stockholms stad?

1252Stockholm / Grundades

Vad är Stockholm uppbyggd på?

Stockholm ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön på gränsen mellan Uppland och Sörmland. Platsen var tidigare befäst med en försvarsbyggnad på Stadsholmen. Namnet lär komma av de stockar som fanns vid sundet som ledde in i Mälaren. De var nödvändiga för att man skulle kunna ta sig uppför de strida strömmarna.

Hur många gånger under Vasatiden var Stockholm danskt?

Stockholm var danskt två gånger under Vasatiden. 14. Varför kallas en händelse under Vasatiden för Stockholms blodbad? Den kallas för Stockholms blodbad för att Kristian Tyrann högg huvudet av nästan 100 personer på Stortorget i Stockholm.

Vilken del av Stockholm är äldst?

Den allra äldsta delen av staden Stockholm låg på den lilla ön Stadsholmen där Gamla stan ligger idag. Den allra äldsta delen av staden Stockholm låg på den lilla ön där Gamla stan ligger idag. Där hittar arkeologerna spår av medeltidens Stockholm varje gång någon ska bygga om ett hus eller gräva ner ett rör.

När och hur grundades Stockholm?

1252Stockholm / Grundades

Hur ser stadsplan ut i Stockholm?

Stadsplanen var ovanlig för sin tid och bestod av åtta lamellhus i två våningar ställda vinkelrätt mot en lång, svängd bostadslänga, även den i två våningar. Fasaderna var målade i röda, gula och gröna nyanser. Det hela gav ett idylliskt intryck av småstadsatmosfär men husen var ytterst enkla i utförande och standard.

Hur många med invandrarbakgrund bor i Stockholm?

Nutid och framtid. Den 31 december 2010 hade Stockholms kommun 847 073 invånare, därav var 414 702 män och 432 371 kvinnor. Vid samma tidpunkt hade Stockholms kommun 187 585 utrikes födda medborgare, varav 112 292 personer hade svenskt medborgarskap, och 83 690 utländska medborgare.

Vad händer under 1700-talet?

– Länderna kring Östersjön drabbas av pesten. 1718 – Sveriges stormaktstid tar slut i och med att Karl XII blir skjuten. 1719 – Det kungliga enväldet upphävs i Sverige och den så kallade frihetstiden inleds. Frihetstiden varar till Gustav III:s statsvälvning 1772.

Hur många människor bodde i Sverige under Vasatiden?

Under Vasatiden bodde cirka fem procent av Sveriges befolkning i städer. Dessa människor kallades borgare. Bland borgarna fanns köpmän som handlade med andra länder. Handeln gjorde att människor började flytta till och från Sverige.