:

Mellan vilka år varade Mesopotamien?

Innehållsförteckning:

  1. Mellan vilka år varade Mesopotamien?
  2. När levde assyrierna?
  3. När kom assyrierna?
  4. När uppstod Flodkulturen vid Nilen?
  5. Har assyrier ett land?
  6. Vad är assyrier kända för?
  7. Vad hände med assyrierna?

Mellan vilka år varade Mesopotamien?

Mesopotamien betyder landet mellan floderna på grekiska. Det var mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak som världens första högkultur (den sumeriska) uppstod för omkring 5000 år sedan.

När levde assyrierna?

Assyrien var ett rike i forntidens Mesopotamien (nuvarande Irak) och existerade i olika former från ca 2000 f.Kr till 600-talet f.Kr. Deras kultur - som hade många krigiska inslag - var besläktad med kulturen i Babylonien. Namnet härstammar från rikets första huvudstad, Assur, och från statsguden med samma namn.

När kom assyrierna?

Assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) är ursprungsbefolkningen i dagens Syrien, Irak, Turkiet, Iran och Libanon. Assyriernas forntida rike, Assyrien, var ett imperium med ursprung i nuvarande Irak. Det assyriska imperiet varade från ca 2000 f.kr. till dess undergång 612 f.kr.

När uppstod Flodkulturen vid Nilen?

För 5 000 år sedan uppstod historiens första stater längs floderna Nilen, Eufrat och Tigris, Indus och Huang He. Dessa stater kallas för flodkulturer.

Har assyrier ett land?

Än fler assyrier bor idag i diaspora i USA, Sverige, Tyskland, Australien, Ryssland och andra länder. Assyrierna är inte ett folk utan land – de ser sitt kärnområde som deras land, det ockuperade Assyrien – men däremot nog ett folk utan stat.

Vad är assyrier kända för?

Assyrien var under 800- och 700-talen f.Kr världens mest effektiva krigsmaskin. Assyrien var ett rike i forntidens Mesopotamien (nuvarande Irak) och existerade i olika former från ca 2000 f.Kr till 600-talet f.Kr. Deras kultur - som hade många krigiska inslag - var besläktad med kulturen i Babylonien.

Vad hände med assyrierna?

För hundra år sedan drabbades assyrierna i det osmanska riket av 1900-talet första europeiska folkmord. De kristna folkgrupperna – förutom assyrierna också armenier och greker – massakrerades och deporterades i stora skaror då de styrande ungturkarna ville skapa en etniskt och religiöst homogen stat.