:

Vilket hav började stängas för omkring 50 100 miljoner är sedan?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket hav började stängas för omkring 50 100 miljoner är sedan?
  2. Vad är Jordmantel?
  3. Hur förändras jordskorpan?
  4. Hur såg jorden ut för 2 miljoner år sedan?
  5. Hur rör sig kontinentalplattorna?
  6. Hur uppstår Konvektionsströmmar?
  7. Hur såg jorden ut för 1 miljoner år sedan?

Vilket hav började stängas för omkring 50 100 miljoner är sedan?

För ca 50 miljoner år sedan började Nordatlanten bildas, och Nordamerika och Europa (Eurasien) skiljdes åt. Indien skiljdes från Östafrika och Australien från Antarktis och började röra sig norrut.

Vad är Jordmantel?

Manteln består av järn- och magnesiumrika silikatbergarter. Silikater är föreningar av kisel och syre. Manteln utgör cirka 80 procent av jordens volym. Jordmantelns övre del och jordskorpan tillhör litosfären.

Hur förändras jordskorpan?

Jordskorpan är uppdelad i plattor som rör sig några centimeter om året. Kontinenter bryts sönder, driver sakta isär och kolliderar på nytt, så att mönstret av oceaner och kontinenter hela tiden långsamt förändras.

Hur såg jorden ut för 2 miljoner år sedan?

Lämnar plats åt syreälskande organismer. Jorden tros ha varit helt täckt av glaciärer vid denna tidpunkt - till och med vid ekvatorn. Man brukar därför säga att jorden såg ut som en snöboll. Det flercelliga livet experimenterar, och en rad märkliga organismer uppkommer, bland annat Dickinsonia och Charnia.

Hur rör sig kontinentalplattorna?

Jordskorpan och översta delen av manteln är uppdelad i flera så kallade litosfärplattor. Plattorna ligger inte still, utan rör sig i förhållande till varandra. De kan röra sig mot varandra, längs med varandra och ifrån varandra. I samband med dessa rörelser uppstår jordbävningar (jordskalv, seismisk aktivitet).

Hur uppstår Konvektionsströmmar?

Varför bildas konvektionsströmmar? Denna typ av fenomen äger rum på grund av en temperaturskillnad som får partiklarna att röra sig och skapa en ström. Denna ström kan också uppstå när det finns en skillnad i densitet.

Hur såg jorden ut för 1 miljoner år sedan?

Lämnar plats åt syreälskande organismer. Jorden tros ha varit helt täckt av glaciärer vid denna tidpunkt - till och med vid ekvatorn. Man brukar därför säga att jorden såg ut som en snöboll. Det flercelliga livet experimenterar, och en rad märkliga organismer uppkommer, bland annat Dickinsonia och Charnia.