:

När år man för smal?

Innehållsförteckning:

  1. När år man för smal?
  2. Vad ska man väga om man år 150 cm?
  3. När börjar egentligen åldrandet?
  4. Vad är definitionen av tjock?
  5. När anses man vara tjock?

När år man för smal?

– Det finns inget mått man kan ta och sen säga du är alldeles för smal. Vi får in jättesmala personer som inte har något problem alls med hälsan. Men en riktlinje är när BMI börjar gå ned mot 17,5–17. Inte ens det är dock säkert, enligt Per Söderström.

Vad ska man väga om man år 150 cm?

Hälsosam vikt

Målviktstabell
148 cm44-55 kg
149 cm44-56 kg
150 cm45-56 kg
151 cm46-57 kg

När börjar egentligen åldrandet?

Vad är åldrande? Traditionellt sett börjar ålderdomen räknas från slutet av 60-årsåldern. Eftersom vi blir allt äldre, blir en sådan indelning en lång period. Man har därför på senare tid börjat dela in ålderdomen i ”yngre äldre”, 65–80 år och ”äldre äldre”, cirka 80 år och uppåt.

Vad är definitionen av tjock?

Övervikt är en kroppsvikt som överstiger den förväntade eller normalvikten, och innebär i termer av BMI ett BMI mellan 25 och 30.

När anses man vara tjock?

Om man har ett BMI på mellan 18,5 och 25 räknas man som normalviktig. Att ha ett lågt BMI, under 18,5 är inte heller bra för hälsan och kallas för undervikt. Ligger BMI mellan 25 och 30 räknas det som övervikt och om BMI ligger över 30 räknas det som fetma, se tabell 1.