:

Vilket är det äldsta skriftspråket?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket är det äldsta skriftspråket?
 2. Vad menas med skriftspråk?
 3. Vad är gemensamt med hieroglyfer och kilskrift?
 4. Vem uppfann skriften?
 5. Vilka är de äldsta bevarade språken?
 6. När används hieroglyfer?
 7. Kan man skriva dessa?
 8. Vad är en hieroglyf och hur många olika hieroglyfer finns det?
 9. Vad skrev man med på lertavlor?
 10. Vad kallas skrivtecken som ska läsas som ord?
 11. Vilket är det äldsta språket i Europa?

Vilket är det äldsta skriftspråket?

Det första kända skriftspråket, kilskriften, uppstod i Mesopotamien för 5 000 år sedan. I början användes det främst för bokföring inom handel och jordbruk. De äldsta skriftspråken är en slags bildskrift, som använder tecken istället för bokstäver. Skriftspråket blev enklare när alfabetet uppfanns.

Vad menas med skriftspråk?

Skrivet språk, eller skriftspråk, är det språk som förmedlas i skriven form. De språkliga meddelandena förmedlas via någon sorts skriftsystem (exempelvis alfabet), till skillnad från talspråkets ljud och teckenspråkets gester.

Vad är gemensamt med hieroglyfer och kilskrift?

Kilskriften inspirerade antagligen till uppkomsten av de egyptiska hieroglyferna ca år 3 000 f.Kr. De har ungefär samma konstruktion med en blandning av bl. a fonogram och logogram.

Vem uppfann skriften?

De flesta forskare anser att skrivkonst uppstått på flera håll i världen oberoende av varandra. De äldsta egyptiska hieroglyferna är från cirka 3100 f Kr. Andra tidiga skriftsystem skapades i Indien cirka 2500 f Kr, på Kreta cirka 1900 f Kr, i Kina cirka 1300 f Kr och i Centralamerika cirka 600 f Kr.

Vilka är de äldsta bevarade språken?

I Europa anses baskiska vara det äldsta språket. Baskiska är troligen en direkt avläggare av det språk som under stenåldern uppstod i Europa och därmed det enda språket i Europa som inte kommit hit från Asien. Latin är också mycket gammalt, omkring 2500 år, och dessutom ett språk som förändrats mycket lite.

När används hieroglyfer?

Hieroglyferna kom främst att användas till officiella inskriptioner på tempelväggar, i gravar och på konstföremål. För skrivandet av texter med mer vardagliga ämnen (brev, kvitton och dylikt) använde egyptierna hieratisk skrift och demotisk skrift (grekiska folklig skrift) och skrev dessa istället med bläck på papyrus.

Kan man skriva dessa?

När man i södra och västra Sverige använder denna/detta/dessa, är substantivet som kommer efteråt oftast i bestämd form, särskilt i talat språk. Enligt svensk grammatik ska dock substantivet efter denna/detta/dessa egentligen stå i obestämd form.

Vad är en hieroglyf och hur många olika hieroglyfer finns det?

Hieroglyfer, grekiska hieroglyphikos (heliga tecken), kallas den fornegyptiska bildskriften. Totalt fanns cirka 800 tecken, vilka uttryckte ord, bokstäver eller bokstavskombinationer.

Vad skrev man med på lertavlor?

Kilskrift kallas den ord- och stavelseskrift som var det vanligaste skriftsystemet i Främre Orienten under perioden från cirka 3200 f.Kr. till cirka 75 e.Kr och som skrevs med kilformade tecken, oftast på lertavlor.

Vad kallas skrivtecken som ska läsas som ord?

Logogram kallas ett skrivtecken (grafem) som representerar ett morfem eller ord.

Vilket är det äldsta språket i Europa?

I Europa anses baskiska vara det äldsta språket. Baskiska är troligen en direkt avläggare av det språk som under stenåldern uppstod i Europa och därmed det enda språket i Europa som inte kommit hit från Asien. Latin är också mycket gammalt, omkring 2500 år, och dessutom ett språk som förändrats mycket lite.