:

Vad finns i Toran?

Innehållsförteckning:

  1. Vad finns i Toran?
  2. När skrevs Toran?
  3. Vad är en Tora rulle?
  4. Var förvaras Torarullarna?
  5. Vad gör man på sabbaten?
  6. Vad är den messianska tiden?
  7. Vad gör man i pesach?

Vad finns i Toran?

Traditionen säger att Gud har gett det judiska folket Toran, de Fem Moseböckerna. Där står de bud som judar ska följa som beskriver hur man ska leva. De religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Toran och ska vara påminnelser om att leva ett moraliskt liv.

När skrevs Toran?

Den hebreiska bibeln – Tanakh – har samma innehåll som de kristnas Gamla Testamentet. Tanakh delas in i tre delar: Lagen –Tora, Profeterna – Neviim och Skrifterna– Ketuvim. Men vad innehåller de? Och vad är Talmud, textsamlingen som skrevs ner för ungefär femtonhundra år sedan?

Vad är en Tora rulle?

Toran är de fem moseböckerna nedskrivna på pergamentsrullar för hand. Den är så helig att den helst inte ska vidröras. Man använder istället en pekare i silver, en yad, för att kunna läsa.

Var förvaras Torarullarna?

Synagogan är en plats för bön, gudstjänst, undervisning, kulturutbyte och gemenskap. I alla synagogor finns ett skåp där torarullarna förvaras. Detta skåp kallas ark och framför det brinner ett ljus.

Vad gör man på sabbaten?

Shabbat är den viktigaste judiska helgen. Den firas varje vecka från solnedgång fredag kväll till solnedgång lördag kväll. Den som följer halacha avstår då från allt skapande arbete, ägnar sig åt familjen, studerar Torah och vilar.

Vad är den messianska tiden?

För religiösa judar är den messianska tiden en del av tron på vad som ska komma i framtiden. Det finns vissa tecken som måste uppfyllas innan den messianska tiden infaller: Alla judar ska återvända till Israel. Templet i Jerusalem kommer att byggas upp.

Vad gör man i pesach?

Den judiska påsken kallas Pesach och firas till minne av israelernas uttåg ur Egypten. Festen har firats i över 3000 år. Under de sju dagarna som festen pågår äts ingen syrad eller jäst mat. Det betyder att man inte kan äta vanligt bröd, utan istället får äta osyrat bröd som kallas för matzah.