:

När kom europeerna till Afrika?

Innehållsförteckning:

  1. När kom europeerna till Afrika?
  2. Hur lever de i Afrika?
  3. Vilket område kontrollerade Storbritannien i Afrika år 1870?
  4. Vilka var drivkrafterna till och förutsättningarna för Upptäcktsresorna under 1500-talet?
  5. Vilka orsaker fanns till européernas erövring av Afrika?
  6. Vad är typiskt för Afrika?
  7. Finns det imperialism idag?
  8. Vad var Upptäcktsresorna och kolonialismen?
  9. Vad var viktigt för Upptäcktsresorna?

När kom europeerna till Afrika?

En framträdande civilisation i Afrikas historia var Forntida Egypten. Från 600-talet har stora delar av Afrika påverkats av islams spridning. Europa hade stort inflytande över Afrika från 1500-talet med den transatlantiska slavhandeln och under 1800-talet kolonialismen.

Hur lever de i Afrika?

I Afrika söder om Sahara lever drygt 40 procent av befolkningen i extrem fattigdom. Mer än var tredje människa. Och många av de fattiga i den här delen av Afrika är barn. En människa upplever bara sin barndom en gång.

Vilket område kontrollerade Storbritannien i Afrika år 1870?

Vid år 1875 var de enda större kolonierna det franska Algeriet, vars erövring hade börjat på 1830-talet trots Abd al-Qadirs starka motstånd och Kabylernas uppror på 1870-talet, den brittiska Kapkolonin och Angola som hölls av portugiserna. Teknologiska framsteg underlättade fortsatt kolonisering.

Vilka var drivkrafterna till och förutsättningarna för Upptäcktsresorna under 1500-talet?

En orsak var att man ville öka sina kunskaper om hur världen såg ut. Men den viktigaste anledningen till de långa och farliga resorna var att kungar och köpmän ville tjäna pengar handel.

Vilka orsaker fanns till européernas erövring av Afrika?

Industrialiseringen gjorde att Europa uppnådde en överlägsen militär styrka. Samtidigt var 1800-talet en orolig period i Afrikas historia, då många av de gamla staterna föll sönder på grund av uppror och folkvandringar. Européerna kunde utnyttja dessa oroligheter till att bit för bit erövra hela Afrika.

Vad är typiskt för Afrika?

Afrika är jordens näst största kontinent efter Eurasien och även jordens näst största världsdel efter Asien, både vad gäller area och folkmängd. Med världsdelens öar inräknade mäter Afrika km² vilket motsvarar 20,3 % av jordens landmassa eller cirka 6 % av jordens totala area...

Finns det imperialism idag?

De gamla imperierna har som sagt monterat ner den gamla imperialistiska politiska strukturen. Än idag lever dock folk dock under ockupation och det finns ett stort antal gränstvister och liknande i världen. Västsahara och Tibet är exempel på nationer som har blivit invaderade, ockuperade och annekterade.

Vad var Upptäcktsresorna och kolonialismen?

Kolonisation har funnits i alla tider ända sedan stora riken började ta form under forntiden och antiken. Men det var i samband med de europeiska upptäcktsresorna på 1400- och 1500-talen som staters kolonisering av främmande territorier började bli vanligt. Det var också nu som den moderna kolonialismen föddes.

Vad var viktigt för Upptäcktsresorna?

En tanke som hade stor betydelse för utvecklingen var att man ville finna en väg till Asien som gick västerut från Europa. Bland teknologier kan man till exempel nämna framsteg inom kartografi, navigering, eldvapen och skeppsbyggnad.