:

Vad betyder ordet matris?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder ordet matris?
 2. Vad är en Bedömningsmatris?
 3. Hur gör man en matris?
 4. Vad används en matris till?
 5. Vad menas med vittrar?
 6. Hur räknar man ut Determinanten?
 7. Vad är ett Bedömningsstöd?
 8. Vad är problemet med matriser?
 9. Hur vet man om en matris är inverterbar?
 10. Är avbildningen linjär?
 11. Hur räknar man matriser?
 12. Vad betyder ordet täv?
 13. Vad innebär Determinant?

Vad betyder ordet matris?

Inom matematiken är en matris ett rektangulärt schema av tal eller andra storheter. På en matris kan tre av de fyra grundläggande räknesätten utföras: addition, subtraktion och multiplikation, dock inte division. Därutöver finns vissa räkneoperationer som är specifika för matriser, till exempel transponering.

Vad är en Bedömningsmatris?

I en bedömningsmatris uttrycks förväntningar på elevuppgifter genom kriterier och beskrivningar av kvalitativa nivåer. De kan används som bedömningsstöd av läraren när komplexa uppgifter skall bedömas men de kan även användas av eleverna i arbetet med uppgiften. Den här artikeln presenterar resultat av forskning.

Hur gör man en matris?

Om du vill skapa en matris utgår du från en tabell och omvandlar den till en matris. På fliken Design > Växla visualisering > Tabell > Matris.

Vad används en matris till?

Matrismultiplikation. För att produkten AB ska vara definierad måste antalet kolumner i A vara lika med antalet rader i B. Om A är en är en n×m-matrix måste alltså B vara en m×p-matris för att vi ska kunna utföra multiplikationen C=AB. Informellt kan vi säga att vi "multiplicerar raden i A med kolumnen i B".

Vad menas med vittrar?

Vittra beskrivs som ett folk som lever familjevis på jordbruk och boskapsskötsel, men på annan plats och under andra tider. De håller till på fäbodvallen under vinterhalvåret då människorna inte är där. Vittra sägs hålla egen boskap, som kallas vitterkor, och dessa kor ansågs som särskilt förtrollade.

Hur räknar man ut Determinanten?

Säg att vi har en N x N N\text{x}N NxN matris vid namn A . För att räkna ut determinanten ∣ A ∣ \left| A \right| ∣A∣ kan vi förenkla genom kofaktorutveckling. Det fungerar så att ∣ A ∣ \left| A \right| ∣A∣ kommer delas upp i nya mindre determinanter som sedan kommer summeras.

Vad är ett Bedömningsstöd?

Bedömningsstödet är ett material som ska hjälpa lärarna att tidigt upptäcka elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i matematik eller i läs- och skrivutvecklingen i svenska eller svenska som andraspråk.

Vad är problemet med matriser?

För läraren finns också en risk att matrisen reducerar kunnandet/kunskapen vid bedömning. Risken i en praktik där användandet av matriser exploderat är att lärarna inte funderar över kunskapernas kvalitet vid bedömning, d.v.s. den tysta kunskap som omger de ord som formulerats i matrisen.

Hur vet man om en matris är inverterbar?

Att en n × n-matris A är inverterbar är ekvivalent med att:

 1. Determinanten av A är nollskild, det A ≠ 0.
 2. A har rang n.
 3. Ekvationen Ax = 0 endast har den triviala lösningen x = 0. Med andra ord, nollrummet består endast av nollvektorn.
 4. Transponatet AT är inverterbart.
 5. Talet 0 är inte ett egenvärde till A.

Är avbildningen linjär?

En linjär avbildning är konform om alla vinklar mellan vektorer bevaras. Om alltså är vinkeln mellan vektorerna och så är vinkeln mellan bildvektorerna och också lika ned . Detta är ekvivalent med att matrisen har ortogonala kolonner med samma längd .

Hur räknar man matriser?

Matris A ska vara en matris. Matris B ska vara en matris. Där dessa bokstäver ska vara godtyckliga värden, men k:na ska vara lika! Här är antalet rader i första matrisen lika med antalet kolonner i andra matrisen, alltså är det okej att göra en multiplikation.

Vad betyder ordet täv?

Täv uttalas täv och är ett substantiv -en. Täv betyder: lukt. vittring.

Vad innebär Determinant?

Determinanter används för att karakterisera matriser och att explicit beskriva lösningar av dess motsvarande linjära ekvationssystem. Om determinanten för ett homogent ekvationssystem är noll finns icke-triviala lösningar, för övriga värden på determinanten är den enda lösningen den triviala lösningen.