:

När blev Ted Bundy avrättad?

Innehållsförteckning:

 1. När blev Ted Bundy avrättad?
 2. Vem är världens största seriemördare?
 3. Vilka olika typer av folkmord finns det?
 4. Vilket är det senaste folkmordet?
 5. Hur argumenterar historiker för att det var ett folkmord?
 6. Vad räknas som krigsförbrytelser?
 7. Vad händer om man bryter krigslagar?

När blev Ted Bundy avrättad?

24 januari 1989Ted Bundy / Dödsdatum Klockan 07:06 lokal tid den 24 januari 1989 avrättades Ted Bundy i elektriska stolen i Florida State Prison i Starke, Florida.

Vem är världens största seriemördare?

Den värsta seriemördaren i modern tid var engelsmannen Harold Shipman. Som praktiserande läkare lyckades han mörda 218 patienter med överdoser av bland annat morfin. Det är dock troligt att han mördade lika många till. Han började som läkare år 1970 och greps 1998.

Vilka olika typer av folkmord finns det?

Se även

 • Etnisk rensning.
 • Holodomor.
 • Internationella brottmålsdomstolen.
 • Internationella domstolen i Haag.
 • Kulturellt folkmord.
 • Mord.
 • Massaker.
 • Massmord.

Vilket är det senaste folkmordet?

Srebrenica var också en populär kurort. Under några dagar i juli 1995 blir staden skådeplats för ett omfattande folkmord, det första i Europa sedan Förintelsen. Över 8 300 män och unga pojkar mördas systematiskt under några få dagar.

Hur argumenterar historiker för att det var ett folkmord?

Historikern Richard G. Hovannisian kallar det för minnesmord och beskriver detta på följande sätt: "Efter den fysiska förintelsen av ett folk och deras materiella kultur, är minnet allt som finns kvar och blir måltavla som det sista offret.

Vad räknas som krigsförbrytelser?

För krigsförbrytelser döms, om en viss gärning som till exempel att döda, misshandla eller plundra, ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation. Straffet är fängelse i högst sex år eller, om brottet är grovt, lägst fyra år och högst arton år eller livstid.

Vad händer om man bryter krigslagar?

Brott mot krigets lagar, även kallat krigsförbrytelse, är straffbart enligt internationell rätt. Straff kan utdömas av internationella rättsorgan som Internationella brottmålsdomstolen. Det kan även förekomma nationella lagar om folkrättsbrott som kan medföra rättegång vid nationella domstolar.