:

Vad menas med varaktig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med varaktig?
 2. Vad är roffa?
 3. Vad betyder Grasserade?
 4. Vad betyder rendera på svenska?
 5. Är Stalkerns intresse?
 6. Vad betyder ordet hotfull?
 7. Vad är hotfull?
 8. Vad betyder stirrig?
 9. Vad betyder att kandidera?
 10. Vad innebär förekommande?
 11. Vad är ett intresse?

Vad menas med varaktig?

Betydelse: Som länge och utan afbrott varar, länge har bestånd.

Vad är roffa?

roffa i ordbok från 1870 Betydelse: På olagligt sätt, dock utan användande af handgripligt våld, fråntaga en person något.

Vad betyder Grasserade?

Betydelse: Härjande ströfva omkring; tig. ga i svang, härja, rasa.

Vad betyder rendera på svenska?

rendera, ett 1800-tals ord, av franska rendre, bland annat avkasta, inbringa; se närmare ränta 1 o. jämför arrende, rendez-vous.

Är Stalkerns intresse?

Du visar upp ett enträget intresse, eh, kanske sjukt till viss del - Men det är i alla fall genuint. Det får vi ge dig. Saken är den att ditt intresse är rätt bortslängt om din hjärtevän aldrig får reda på att du gillar honom eller henne.

Vad betyder ordet hotfull?

Ordet hotfull är en synonym till hotande och bister och kan beskrivas som ”som hotar någon, aggressiv”.

Vad är hotfull?

När en hotsituation uppstår ska en eller två personer försöka lugna och avleda personen. Övrig personal ska finnas i bakgrunden. Om det finns alltför många i närheten kan personen uppleva det som en provocerande upptrappning.

Vad betyder stirrig?

Det betyder 'stirrig, uppjagad, spattig'. Det finns belagt i tidningstext från 1995, men det kan ha funnits längre i talspråket i vissa delar av landet. Det är ett slangord. Det ser ut som en variant av ordet stirrig eller nybildning som uppstått genom en sammansmältning av stirrig och stressig/stressad.

Vad betyder att kandidera?

Fransk form av det hebreiska namnet Johanna: Herren är nådig. Även femininum av det franska namnet Yves: idegran.

Vad innebär förekommande?

Vad betyder förekomma? finnas, påträffas: svamp förekommer överallt; inträffa: det förekommer ofta att ...

Vad är ett intresse?

Intresse (känsla) – känslor som orsakar uppmärksamhet för att fokusera på ett objekt, händelse eller process. Intressekonflikt – när två eller flera parter har motstående eller potentiellt motstående intressen. Intresseorganisation – en organisation bildad för att tillvarata sina medlemmars intressen.