:

När mönstrar man 2004?

Innehållsförteckning:

  1. När mönstrar man 2004?
  2. Vad gör en signalist?
  3. När är man för gammal för värnplikt?
  4. Vad gör en signalist i Hemvärnet?
  5. När upphör Krigsplacering?
  6. Vilka partier röstade bort värnplikten?

När mönstrar man 2004?

Plikt- och prövningsverket skickar ut Mönstringshandboken till drygt 19 000 ungdomar födda 2004 som har fått besked om att de ska kallas till mönstring. Här får de svar på de vanligaste frågorna inför sin mönstring och värnplikt. Mönstringen startar i maj i år och pågår fram till april 2023.

Vad gör en signalist?

Din uppgift som signalist är att upprätta kommunikation med andra enheter. En stor del av ditt arbete består av ta hand om radio och annan kommunikationsutrustning och se till att allt fungerar som det ska. Utöver att vara signalist kan du också arbeta som skyttesoldat.

När är man för gammal för värnplikt?

Finns det någon övre åldersgräns för att söka? Du ska vara 18 år eller äldre vid ansökningstillfället. För att bli antagen till en grundutbildning med värnplikt måste du avsluta grundutbildningen det kalenderår du fyller 45 år.

Vad gör en signalist i Hemvärnet?

Du är beredd att följa kompanichefen och se till att han, eller hon, alltid kan kommunicera med sin chef och med andra delar av kompaniet. Oftast sitter du på en ledningsplats, i ett tält eller ett fordon, men det kan också bli aktuellt att röra sig i terrängen. Insatskompaniet är hemvärnets vassaste förband.

När upphör Krigsplacering?

Krigsplaceringen upphör när den anställda slutar sin anställning. Detta gäller däremot inte om regeringen har beslutat om höjd beredskap och om allmän tjänsteplikt. Då har man inte rätt att sluta sin anställning. Allmän tjänsteplikt gäller t.o.m. 70 års ålder.

Vilka partier röstade bort värnplikten?

”Den allmänna värnplikten avskaffades av Alliansregeringen (lades vilande) år 2010 med bred politisk majoritet. Vi önskar inte se en återgång till denna”, svarar Moderata Samlingspartiet, undertecknat med Väljarkontakter.