:

Hur stor skillnad är det på ukrainska och ryska?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stor skillnad är det på ukrainska och ryska?
  2. Hur nära är ryska och ukrainska?
  3. Vad betyder Zi Ukraina?
  4. När tog Ryssland Krim?
  5. Varför vill Ryssland in i Ukraina?
  6. hva er ukrainsk standardspråk?
  7. hva er forskjellen mellom ukrainsk og russisk?
  8. hva er minoritetsspråk i ukraina?

Hur stor skillnad är det på ukrainska och ryska?

Ukrainska talas av bortåt 40 miljoner människor. Språket tillhör den östslaviska grenen av den slaviska språkstammen, där också ryska och vitryska ingår. Avståndet mellan modern ukrainska och ryska är ungefär lika stort som det mellan svenska och någon särartad dansk dialekt.

Hur nära är ryska och ukrainska?

Ukrainska och ryska är däremot två mycket nära besläktade språk. Tillsammans med vitryskan bildar de en grupp inom den stora slaviska språkfamiljen som brukar kallas östslaviska språk. Ukrainska och ryska betraktas som ömsesidigt begripliga, ungefär som de skandinaviska språken eller kanske spanska och portugisiska.

Vad betyder Zi Ukraina?

Z har ansetts stå för za pobedy, eller för seger. – Det kopplas till det stora fosterländska kriget då man använde sloganen för seger och speciellt tack för segern.

När tog Ryssland Krim?

Pro-ryska separatister tog kontrollen över Krim i februari 2014 och Ryssland har sedan dess tagit besittning över området. Rysslands agerande stred mot folkrätten och blev startskottet för den internationella konflikten mellan Ryssland och Väst.

Varför vill Ryssland in i Ukraina?

I en oro om att väst skulle få än mer inflytande över Östeuropa så gick Ryssland in med militära styrkor i Ukraina och annekterade Krimhalvön, där det bor en majoritet rysktalande ukrainare. Stöd fanns även för separatister i ukrainska Donetsk och Luhansk som ville bli en del av Ryssland.

hva er ukrainsk standardspråk?

Det moderne ukrainske standardspråket er basert på de sørøstlige ukrainske dialektene ( Poltava, Kharkiv, sørlig del av Kyjiv -regionen) og ble utviklet på 1800-tallet, hovedsaklig av dikteren og kunstneren Taras H. Sjevtsjenko og av forfatteren, historikeren og etnografen Pantelejmon A. Kulisj, som begynte å oversette Bibelen til ukrainsk.

hva er forskjellen mellom ukrainsk og russisk?

Ukrainsk skrives med en variant av det kyrilliske alfabetet, og skiller seg fra russisk skrift i et par bokstaver: Ukrainsk har disse bokstavene som ikke finnes i russisk: ґ /g/, є /je/, і /i/, ї /ji/, mens skriften mangler følgende bokstaver som brukes i russisk: ё, ъ, ы Bokstavenes uttale er også delvis forskjellig fra russisk.

hva er minoritetsspråk i ukraina?

Det er offisielt språk i Ukraina, og anerkjent minoritetsspråk i Moldova, Ungarn, Serbia, Tsjekkia, Polen, og Romania. Videre snakkes det i Russland, Hviterussland, Slovakia, Kasakhstan og av emigrantgrupper i Nord- og Sør-Amerika, i alt av ca. 46 mill.