:

Kan en lärare bli diakon?

Innehållsförteckning:

  1. Kan en lärare bli diakon?
  2. Vad är en Diakonutbildning?
  3. Vart kan man prata med en präst?
  4. Vad har en diakon för utbildning?
  5. Vad betyder en diakon?

Kan en lärare bli diakon?

För att bli diakon krävs en godkänd högskoleutbildning med kandidatexamen, till exempelvis socionom, sjuksköterska, psykolog eller teologie kandidat med viss komplettering. Sedan följer utbildning och församlingspraktik som anordnas av respektive stift och därför kan variera något, se hemsidan för detaljer.

Vad är en Diakonutbildning?

Utbildning. För att bli diakon krävs högskoleutbildning inom ett vårdande yrke, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Utbildningen till diakon innefattar flera delar, däribland Svenska kyrkans grundkurs, praktik och kursdagar tillsammans med blivande församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster.

Vart kan man prata med en präst?

Svenska kyrkan nationellt erbjuder även samtal med präst utanför kontorstid, via telefon (kl 17-08) eller chatt (kl 18-24)- Jourhavande präst. För att samtala med en Jourhavande präst ringer en 112 och ber om att få tala med en präst, eller chattar via https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta .

Vad har en diakon för utbildning?

Utbildning. För att bli diakon krävs högskoleutbildning inom ett vårdande yrke, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Utbildningen till diakon innefattar flera delar, däribland Svenska kyrkans grundkurs, praktik och kursdagar tillsammans med blivande församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster.

Vad betyder en diakon?

Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder "att tjäna", som i att ha omsorg om och att vilja människan väl. Det tjänande förhållningssättet har sin utgångspunkt i Bibelns berättelser om hur vi kan vara till stöd och hjälp för den som behöver.