:

När byggdes det kungliga slottet?

Innehållsförteckning:

  1. När byggdes det kungliga slottet?
  2. Hur gammalt är slottet i Stockholm?
  3. Varför har vi en kung i Sverige?
  4. Vilket år brann Tre Kronor ner?
  5. Hur gammalt är Drottningholms slott?
  6. När byggdes slottet Tre Kronor?
  7. Kan kungen upplösa riksdagen?

När byggdes det kungliga slottet?

1697Kungliga slottet / Byggstart

Hur gammalt är slottet i Stockholm?

268Kungliga slottet / Ålder (1754)

Varför har vi en kung i Sverige?

Kungen är försvarets främste representant. Kungen tar emot och godkänner ambassadörer från andra länder. En ambassadör arbetar för sitt land i ett annat land. och tar emot statschefer som besöker Sverige.

Vilket år brann Tre Kronor ner?

Museum Tre Kronor är museet om slottets äldsta historia, från försvarsborg till renässansslottet som förstördes i en våldsam brand år 1697. Slottsboden är en unik present- och souvenirbutik på Kungliga slottets yttre borggård med produkter som har anknytning till föremål i de ...

Hur gammalt är Drottningholms slott?

323Drottningholms Slott / Ålder (1699)

När byggdes slottet Tre Kronor?

Tre Kronor (ursprungligen Stockholm eller Stockholms slott) var en borg och försvarsanläggning som utvecklades till slott och kungligt residens på Stadsholmen i Stockholm, enligt traditionen grundat av Birger jarl vid 1200-talets mitt. Anläggningen kom att kallas Tre Kronor efter 1588.

Kan kungen upplösa riksdagen?

Statschefens ställning Om inte någon arvsberättigad medlem av kungahuset kan tjänstgöra, utses en tillfällig riksföreståndare av riksdagen. Om inte någon annan behörig kan tjänstgöra som riksföreståndare, fungerar riksdagens talman som tillfällig riksföreståndare. – Regeringsformen 5 kap 8 §.