:

Hur många människor bor det i London 2021?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många människor bor det i London 2021?
  2. Vilka städer grundade vikingarna?
  3. Är Mistor korsord?
  4. Vad är måna?
  5. Vad har vikingarna för betydelse för oss idag?
  6. Vad gjorde männen i byn på vikingatiden?

Hur många människor bor det i London 2021?

London, Storbritanniens huvudstad, ligger i en sänka på båda sidor om Themsen. Stadens centrum ligger ca 80 kilometer från flodens utlopp i Nordsjön (se karta). London har idag (2022) 9 miljoner invånare.

Vilka städer grundade vikingarna?

Under tidig vikingatid var de tre viktigaste städerna i norden Ribe på danska Jylland, Hedeby mellan Danmark och Tyskland, samt Birka i Mälaren. I slutet på vikingatiden, då kristendomen blivit vanlig, växte andra städer som Sigtuna, Skara och Visby. Den viktigaste staden av alla, under hela vikingatiden, var Birka.

Är Mistor korsord?

Synonymer till mista

  • subst. bar fläck (i växtlighet), lucka.
  • verb. förlora, gå miste om, gå förlustig, bli av med, tappa, sumpa. motsatsord. erhålla, få
  • Användarnas bidrag. förverka.

Vad är måna?

Latinskt namn med betydelsen önskad. Fransk form av det latinska namnet Desideria: önskad.

Vad har vikingarna för betydelse för oss idag?

Nu är vi inne i ytterligare en vikingavåg, där intresset ännu inte tycks svalna. Ett exempel på bra saker är utgrävningarna på Birka, och alla böcker och tv-program som gjorts om vikingatida historia. Mindre bra är de olika rasistiska och våldsamma grupper i samhället som satt vikingarna som sin förebild.

Vad gjorde männen i byn på vikingatiden?

Männen skulle plöja åkrarna. De skulle föra familjens talan på tinget, som var den lokala lagförsamlingen av bygdens fria män. Män skulle sköta om tvister, handel och stridigheter. Isländsk lag förbjöd kvinnor att bära manskläder och tvärtom.