:

Var låg Sodom?

Innehållsförteckning:

  1. Var låg Sodom?
  2. Vad betyder Sodom?
  3. Vad Lot?
  4. Vad betyder svärm?
  5. Vad betyder klagomål på svenska?
  6. Är viktig i en svärm?
  7. Vad gör man med en bisvärm?
  8. Vad betyder ordet dröjer?

Var låg Sodom?

Man kan på goda grunder anta att Deir Kattars position grundar sig på den tidigkristna traditionen om platsen för Sodom och Gomorra. Klostret kan vara en analogi till en bysantinsk basilika nära Safi, två och en halv mil söder om Deir Kattar.

Vad betyder Sodom?

Sodom och Gomorra var två bibliska städer i anslutning till Döda havet. Israels Gud skulle i 1 Mos. 18:16-19:29 ha dränkt dem i eld och svavel, på grund av invånarnas bottenlösa syndighet, och brist på medkänsla för svaga och fattiga. De två städernas namn har kommit att förknippas med synd.

Vad Lot?

LOT-nummer gör att vi kan spåra batchen, det vill säga försändelsen av en viss produktion av drycken. Det börjar ofta, men inte alltid, på bokstaven L följt av siffror. LOT-numret kan stå på olika ställen på varan. På flaskor står det oftast på etiketten, men kan även stå på glaset.

Vad betyder svärm?

Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva. Biodlarna strävar efter att öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder. Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhället bin flyger iväg.

Vad betyder klagomål på svenska?

klagomål i ordbok från 1870 Betydelse: Muntlig eller skriftlig klagan öfver något förhållande, antingen enskilt eller offentligt inför domstol eller embetsinyndighet.

Är viktig i en svärm?

Biodlaren kan motverka svärmningen genom att se till att det finns plats för äggläggningen och för att lagra honung. Det kan man göra genom att lägga till en ny våning ovanpå bikupan. Biodlaren kan också hjälpa bina och förekomma svärmning genom att dela på dem och skapa två eller flera bisamhällen från ett.

Vad gör man med en bisvärm?

Vad gör man när man fångat in bisvärmen Det gör inget om en del bin blir kvar utanför. De kommer att flyga tillbaka till sin gamla kupa om de inte hittar drottningen. Ge dem lite foder (sockerlösning) eller honungsramar så de klarar sig. Efter ett tag avtar viljan att svärma och man kan ”hälla över” bina i en ny kupa.

Vad betyder ordet dröjer?

Betydelse: Draga ut på tiden; låta vänta på sig; förlänga vistelsen på ett ställe.