:

Vad är viktat elpris?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är viktat elpris?
  2. Vad innebär rörligt pris el?
  3. Hur mycket är elpriset idag?
  4. Vad är det rörliga elpriset?
  5. Är rörligt elpris bäst?

Vad är viktat elpris?

I praktiken innebär det att elpriset timme för timme multipliceras med mängden el som köptes den timmen. Det ger ett viktat medelpris. Månadsmedelspotpriset som presenteras av Nordpool är ett pris där varje värde har lika stor del i månadsmedlet.

Vad innebär rörligt pris el?

Avtalsformen rörligt pris är knutet till den nordiska elbörsen. Väljer du rörligt pris följer ditt pris utvecklingen på elbörsen Nord Pool – både uppåt och nedåt. Med rörligt pris tar du del av marknadens svängningar och får ett lägre elpris vid låga eller sjunkande priser.

Hur mycket är elpriset idag?

Elpris idag SE3 Stockholm: 149.12 öre/kWh. SE4 Malmö: 166.90 öre/kWh.

Vad är det rörliga elpriset?

Ett rörligt elpris är, precis som namnet antyder, ett elavtal som följer upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen. Det kan jämföras med fast eller rörlig ränta. Rörligt elpris har på senare år blivit alltmer populärt och idag väljer ungefär hälften av hushållen ett avtal med rörligt pris.

Är rörligt elpris bäst?

Väljer du rörligt pris slipper du betala för att elhandelsföretaget tar den risken, det gör du i så fall själv. Sett över långa perioder har det därför lönat sig att ha rörligt pris istället för fast elpris, men ibland har det ändå varit billigare att teckna avtal med fast elpris.