:

Vad behöver vi syre till i kroppen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad behöver vi syre till i kroppen?
  2. Hur kompenserar kroppen syrebrist?
  3. Hur fungerar våra lungor?
  4. Vad är gasutbyte i lungorna?
  5. Vad händer när kroppen får syrebrist?
  6. Vad händer om man får för lite syre?
  7. I vilken sorts celler sker cellandning?
  8. Vad finns i Cytoplasman?

Vad behöver vi syre till i kroppen?

Syre är nödvändigt för att cellerna och kroppen ska kunna fungera. Hjärnan kan bara vara utan syre några minuter innan den skadas. Koldioxid är däremot skadligt och måste föras bort från cellerna. Cellerna slutar fungera om koldioxiden stannar för länge.

Hur kompenserar kroppen syrebrist?

Om syrebristen blir långvarig, kan celler skadas så mycket att de dör. Andningsorganen ingår i kroppens försvar mot syrebrist och försöker därför i första hand kompensera syrebristen genom ökad andningsfrekvens och ökat andningsdjup. En skada mot bröstkorgen kan medföra att andningen blir ineffektiv.

Hur fungerar våra lungor?

Dina lungor sköter gasutbytet i organismen genom att ta upp syrgas från luften till blodet, och koldioxid från blodet till luften. Lungvävnaden är uppbyggd så att den skapar största möjliga kontaktyta för gasutbytet mellan luft och blod. Inandningsluften kommer in i lungorna via luftrören som kallas bronker.

Vad är gasutbyte i lungorna?

I lungan sker gasutbytet där blodet får syre och samtidigt gör sig av med koldioxid som vädras ut med utandningsluften [1-3].

Vad händer när kroppen får syrebrist?

Syrebrist leder till energibrist och sämre funktion i cellerna i hela kroppen samt en fermentering (jäsning) i cellerna. Detta bildar mjölksyra som ger en försurning inne i cellerna. Följden blir smärta, inflammation och sjukdom i kroppen.

Vad händer om man får för lite syre?

Oxygen, eller syre, är en förutsättning för livet. En ung frisk individ har cirka 97 % oxygensaturation (syremättnad) i blodet men värdet sjunker med åldern. Värden under 90 % har på sikt en skadlig inverkan på kroppen och värden under 70 % är potentiellt livshotande.

I vilken sorts celler sker cellandning?

Cellandningen består av delprocesserna glykolys, citronsyracykeln, elektrontransportkedjan och oxidativ fosforylering. Glykolysen sker i cytosolen; de andra delprocesserna sker i omgivningen till det inre membranet i mitokondrien. Cellandningen omvandlar kemisk energi i socker och syre till kemisk energi i ATP.

Vad finns i Cytoplasman?

Cytoplasman finns innanför cellmembranet Innanför cellmembranet finns en trögflytande vätska som kallas för cytoplasma. Cytoplasman består av vatten, salter, näringsämnen och proteiner. Cytoplasman innehåller också flera små strukturer som cellen behöver för att kunna överleva.