:

Hur länge kan man leva med transplanterade lungor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man leva med transplanterade lungor?
  2. Hur mycket kostar en lungtransplantation?
  3. Hur mycket kostar nya lungor?
  4. Kan man göra en lungtransplantation?
  5. Hur går en levertransplantation till?
  6. Hur ser en lunga ut?
  7. Kan man donera en lunga?

Hur länge kan man leva med transplanterade lungor?

I Lund har man transplanterat lungor i över 20 år med goda resultat. Idag lever nästan 60 procent av patienterna i 10 år eller mer. Det tar ungefär ett år att bli fullt återställd efter en lyckad lungtransplantation och många patienter lever ett fullgott liv.

Hur mycket kostar en lungtransplantation?

Begränsningen betyder att nedsättningen i lungfunktionen FVC ska vara 50 till 80 procent. Ett års behandling kostar idag cirka 266 000 kronor.

Hur mycket kostar nya lungor?

– Bristen på lungor är ett stort problem för framför allt personer som lider av svår KOL eller cystisk fibros. Nu går vi över från studier till rutin vilket kommer att öka antalet transplantationer, säger thoraxkirurg Per Wierup. Investeringskostnaden för den nya maskinen var 800 000 kronor.

Kan man göra en lungtransplantation?

Vid en operation kan antingen den ena eller båda lungorna transplanteras. Sveriges alla hjärt- respektive lungtransplantationer utförs i Lund och Göteborg. I Sverige utförs cirka 60 lungtransplantationer per år. Sammanlagt har cirka 1 200 patienter lungtransplanterats i Sverige.

Hur går en levertransplantation till?

Levertransplantation är ett av de mer omfattande kirurgiska ingrepp som görs. Operationstiden är oftast mellan 4 och 8 timmar men kan ibland vara betydligt längre. Vårdtiden på intensivvårdsavdelning är oftast ett dygn medan den genomsnittliga totala vårdtiden efter levertransplantation idag är under två veckor.

Hur ser en lunga ut?

Lungorna är uppbyggda av lungblåsor med luft Lungblåsornas väggar är mycket tunna för att syre och koldioxid lätt ska kunna passera. Lungblåsorna omges av ett nätverk av små blodkärl, så kallade kapillärnät. Höger lunga är indelad i tre lober och vänster lunga i två lober.

Kan man donera en lunga?

De organ som kan doneras och transplanteras i Sverige är njure, lever, lunga, hjärta, bukspottkörtel och tunntarm.