:

Hur ont gör det att ta en näspiercing?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ont gör det att ta en näspiercing?
  2. Hur lång tid tar det för en piercing i Näsvingen att läka?
  3. Är det farligt att ta hål i näsan själv?
  4. Hur snabbt läker hål i näsan?
  5. Är det farligt att pierca sig själv i näsan?

Hur ont gör det att ta en näspiercing?

Det är viktigt att du alltid har ett smycke i ditt nytagna hål. Första året är läkningen skör och känslig, det är inte ovanligt att irritation uppstår under läktiden. Under läktiden är det inte ovanligt att det ömmar.

Hur lång tid tar det för en piercing i Näsvingen att läka?

En näspiercing tar ungefär 3 – 4 månader att läka, det är även en av de piercings som drar ihop sig snabbast, även efter läkning, så om du har tänkt plocka ut den under längre tider om någon månad, så får du tänka om eller i alla fall skaffa en retainer.

Är det farligt att ta hål i näsan själv?

Då immunbristsjukdomar och klaffel länge går odiagnostiserade tillråds generell restriktivitet. Piercing genom slemhinnor verkar utgöra en särskild risk där allvarliga komplikationer kan bli följden. Som förebilder och från antiseptisk synpunkt anser vi att läkare själva bör undvika piercing.

Hur snabbt läker hål i näsan?

Det tar upp till ett år innan hålet är helt läkt, så tänk på följande: Var aldrig utan nässmycke, eftersom hålet kan krympa och/eller växa igen. Var försiktig vid byte av nässmycke. Eftersom huden som har bildats inuti hålet är tunn och skör, är det lätt att huden skadas och att det uppstår en infektion.

Är det farligt att pierca sig själv i näsan?

Då immunbristsjukdomar och klaffel länge går odiagnostiserade tillråds generell restriktivitet. Piercing genom slemhinnor verkar utgöra en särskild risk där allvarliga komplikationer kan bli följden. Som förebilder och från antiseptisk synpunkt anser vi att läkare själva bör undvika piercing.