:

Vad är ett Serom?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett Serom?
  2. Hur länge har man ont efter en operation?
  3. Hur lång tid tar en bukoperation?
  4. Hur vet man om man har serom?
  5. Vad betyder Postop?
  6. Hur tar kroppen hand om serom?
  7. Vad är postoperativa komplikationer?

Vad är ett Serom?

Serom är ansamling av sårvätska och är vanligt och drabbar cirka en fjärdedel av patienterna. Om det enbart är en mindre mängd vätska lämnas den kvar eftersom kroppen själv klarar av att ta hand om den. Vid större ansamlingar som orsakar dig besvär kan du kontakta din kontaktsjuksköterska för rådgivning.

Hur länge har man ont efter en operation?

Det är vanligt att det gör ont i såret en till tre dagar efter en operation. Vid större operationer kan det göra ont upp till en till två veckor. Det finns olika läkemedel du kan få som lindrar, så kallade smärtstillande läkemedel. Du ska inte behöva ha ont i onödan.

Hur lång tid tar en bukoperation?

Hur lång tid tar det? Operationen kan ta en eller flera timmar beroende på hur stort ingreppet är. Uppvakning och vård efter operationen pågår i ungefär tre timmar.

Hur vet man om man har serom?

En del av de opererade patienterna utvecklar vätskeansamling (serom) i operationsområdet. Vätskeansamlingen är helt ofarlig och kroppen tar själv hand om denna vätska så småningom. Tecken på vätskeansamling är att operationsområdet blir svullet och att det kan kännas spänt eller ”gungigt”.

Vad betyder Postop?

Efter din operation överflyttas du till Postoperativa avdelningen, 227. Till avdelningen kommer man för övervakning efter operation som skett i narkos, ryggbedövning eller annan bedövning.

Hur tar kroppen hand om serom?

En del av de opererade patienterna utvecklar vätskeansamling (serom) i operationsområdet. Vätskeansamlingen är helt ofarlig och kroppen tar själv hand om denna vätska så småningom. Tecken på vätskeansamling är att operationsområdet blir svullet och att det kan kännas spänt eller ”gungigt”.

Vad är postoperativa komplikationer?

Långvarig postoperativ smärta Ökad risk för långvarig, svår smärta ses hos patienter med svår perioperativ smärta och hög uppskattad smärtintensitet. Psykosociala problem som oro, depression och rädsla, liksom nervskada innebär också ökad risk.