:

Varför får man feber efter operation?

Innehållsförteckning:

 1. Varför får man feber efter operation?
 2. Hur länge kan man vara svullen efter operation?
 3. Vilka postoperativa komplikationer kan uppstå och hur motverkas dessa?
 4. Är det farligt att bli nedsövd?
 5. Hur kan man få längre ben?
 6. Hur mycket kan man förlänga benen?

Varför får man feber efter operation?

Hög feber, vätskande operationssår, rodnad, svullnad och värmeökning kring operationsområdet kan vara tecken på infektion. Kontakta vårdcentral (under kontorstid) eller akutmottagning (övrig tid).

Hur länge kan man vara svullen efter operation?

Alla nyopererade händer svullnar länge, mest i början och ibland i flera månader. Sitt med handen i högläge och försök lägga handen högt när du sover (t. ex. på en kudde) speciellt första veckan.

Vilka postoperativa komplikationer kan uppstå och hur motverkas dessa?

Smärta ska behandlas för att minska lidande och för att minska risken för postoperativa komplikationer, såsom:

 • Försämrad lungfunktion.
 • Kardiell påverkan.
 • Tromboembolism.
 • Fördröjd mobilisering.
 • Nedsatt gastrointestinal funktion.
 • Psykologiska effekter; t ex oro, nedstämdhet, rädsla och sömnsvårigheter.
 • Långvarig smärta.

Är det farligt att bli nedsövd?

Dagens narkosmedel och metoder för sövning är mycket säkra. Narkosläkaren eller narkossköterskan styr sömnens djup och längd. De avbryter den när undersökningen eller operationen är färdig. De har hela tiden uppsikt över den som är sövd och lämnar aldrig sin plats.

Hur kan man få längre ben?

Kritstrecksrandiga byxor (eller annars vertikalt randiga byxor) ger illusionen av längre ben. Bästa sättet att långa ben på är genom att bära ett par svarta, midjehöga byxor med vida byxben och under byxbenen ett par svarta stövletter (då gärna med spetsigare tå). Det om något skapar längd till benen!

Hur mycket kan man förlänga benen?

Maximal förlängning per episod är normalt ca 60 mm, härefter finns risk för nerv och mjukdelsskador. Efter avslutad skruvning krävs ungefär tre gånger så lång tid för att det nytillkomna benet skall bli tillräckligt stabilt för att bära full belastning utan instrumentarium.