:

Hur länge ska man ha ont efter operation spinal stenos?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge ska man ha ont efter operation spinal stenos?
  2. Kan man bli förlamad av spinal stenos?
  3. Vad är Paramediant diskbråck?
  4. Hur länge gör ett operationssår ont?
  5. Kan inte gå längre sträckor?
  6. Varför får man Modic?
  7. Vad gör man åt Benmärgsödem?
  8. Vad är Radikulär smärta?

Hur länge ska man ha ont efter operation spinal stenos?

Det beror på hur omfattande operationen varit. Om man enbart utfört en dekompression tar läkningen c:a 2 månader. Om även steloperation utförts är läkningstiden c:a 6 månader.

Kan man bli förlamad av spinal stenos?

Sjukdomen beror ofta på att diskarna mellan kotorna har sjunkit ihop så att nerverna som finns i ryggraden har kommit i kläm. Då kan du få ont i benen och svårt att gå. Spinal stenos är ovanligt om du är under 50 år. Besvären brukar komma först när du har fyllt 60 år och kan variera med bättre och sämre perioder.

Vad är Paramediant diskbråck?

Etiologi och patogenes. Prolaps mot ryggmärgen (mediant bråck) kan ge symtom i form av svaghet, nedsatt känsel i övre kroppen, gångsvårigheter, ataxi och urininkontinens. Paramediant bråck ger först och främst sensoriska symtom. Cirka 90 % av alla cervikala diskbråck förekommer i nivå C6 eller C7.

Hur länge gör ett operationssår ont?

Det är vanligt att det gör ont i såret en till tre dagar efter en operation. Vid större operationer kan det göra ont upp till en till två veckor. Det finns olika läkemedel du kan få som lindrar, så kallade smärtstillande läkemedel. Du ska inte behöva ha ont i onödan.

Kan inte gå längre sträckor?

Typiska symptom vid spinal stenos är smärtor i ett eller båda benen vilket gör det svårt att gå längre sträckor. Smärtan släpper ofta efter en stund om man sätter sig ner och vilar. Andra symptom kan vara domningar i benen, nedsatt kraft i benen och ryggsmärta.

Varför får man Modic?

Modic-förändringar kan också orsakas av en bakteriell infektion i en disk i samband med ett diskutsprång. Man kan mycket väl ha haft ett diskutsprång utan att ha upplevt bensmärtor. Flera studier har visat detta sammanhang.

Vad gör man åt Benmärgsödem?

Det antas att användningen av kalciumfosfat benersättning i fot och fotled för att behandla benmärgsödem kommer att ha gynnsammare kort och lång sikt resultat än destruktiva och ledsparande ingrepp som oftare utförs för behandling i det förflutna.

Vad är Radikulär smärta?

Strålande smärta från en nerv Ofta från ryggraden och ut i en arm, runt bröstkorgen eller ned i ett ben. Det betyder att smärtan börjar på ett ställe men strålar till en annan, vanligtvis längs en nervs väg (dermatom). Denna typ av smärta kallas också radikulär smärta och orsakas ofta av nervrotsirritation.