:

Vad är proximala humerus?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är proximala humerus?
  2. Vad är humerus på svenska?
  3. Vad innebär det att kontrollera Distalstatus?
  4. Hur känns bruten axel?
  5. Vad är proximal och distal?
  6. Vad är Anteriort?
  7. Vad gör armbågsbenet?
  8. Hur många muskler fäster på överarmsbenet?
  9. Vad innebär kontroll av Distalstatus Varför är det viktigt?

Vad är proximala humerus?

De proximala humerusfrakturerna drabbar vanligen patienter i 60-80 års ålder. En proximal humerusfraktur kan involvera caput humeri, muskelfästena tuberculum minus och majus, samt ha utlöpare i distal riktning in i humerusskaftet (diafysen). Den kan även vara förenad med en luxation i humeroskapularleden.

Vad är humerus på svenska?

Överarmsbenet (latin: humerus) är i människans skelett ett långt ben i armen mellan skulderbladet (scapula) och underarmsbenen, strålbenet (radius) och armbågsbenet (ulna).

Vad innebär det att kontrollera Distalstatus?

Kontrollera alltid distalstatus (sensibilitet, cirkulation och motorik) initialt. Det är inte ovanligt att patienten inte har haft ett optimalt högläge. Vid lindad gipsskena kan justering av lindorna ibland räcka i kombination med högläge.

Hur känns bruten axel?

Det är vanligt med följande symtom om nyckelbenet är brutet: Du blir svullen över nyckelbenet. Det gör ont när du känner på nyckelbenet. Det gör ont när du rör axeln och armen.

Vad är proximal och distal?

När man inom anatomi beskriver hur olika kroppsdelar är belägna pratar man om den proximala delen och den distala delen. Den proximala delen på en arm är den som sitter vid axeln. Den distala delen är därmed den del som är längst ifrån axeln, d.v.s. handen. Benet har också en proximal och distal del.

Vad är Anteriort?

Främre. Latinsk term som används för att beskriva olika strukturers förhållande till varandra.

Vad gör armbågsbenet?

Armbågen består av överarmsbenet (humerus), som möter underarmsbenen (radius och ulnae, som också vetter mot varandra). Ledkapsel, ledband, slemsäck, muskler och senor gör leden stabil och funktionell så att du kan använda armen.

Hur många muskler fäster på överarmsbenet?

Överarmens två muskelgrupper avskiljs av två septum (septum intermusculare mediale och laterale) och omges av fascia brachii. Den främre muskelgruppen kan uppdelas i ett djupt muskellager och ett ytligt.

Vad innebär kontroll av Distalstatus Varför är det viktigt?

Inspektera alltid hela extremiteten vid gipsbytet och kontrollera distalstatus. Vid behov tvätta huden och smörj med mjukgörande kräm för att motverka uttorkning. Om det finns sår, inspektera och vid behov ta sårodlingar. Överväg antibiotika för riskpatienter, exempelvis diabetiker.