:

Vilka personlighetstester är godkända?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka personlighetstester är godkända?
 2. I vilken omfattning och hur används personlighetstester?
 3. Kan man lita på personlighetstest?
 4. Vilka typer av personlighetstest finns det?
 5. Hur tillförlitliga är personlighetstest?
 6. Är det bra med personlighetstest?
 7. Vad kan man använda ett personlighetstest till?
 8. Vad kan personlighetstest användas till?
 9. Hur trovärdiga är personlighetstest?
 10. Vilken är den ovanligaste Personlighetstypen?
 11. Vad är problematiskt med personlighetstest?
 12. Varför gör man personlighetstest?
 13. I vilka situationer bör personlighetstest användas?
 14. Vad visar ett personlighetstest?

Vilka personlighetstester är godkända?

Det finns två olika huvudkategorier av de personlighetstester som används vid rekrytering och andra arbetsrelaterade sammanhang. Den ena kategorin kallas typtester (se faktaruta) och dit hör bland annat det flitigt använda Myers Briggs/MBTI och andra varianter av tester är Thomastestet och DISC/DISA.

I vilken omfattning och hur används personlighetstester?

Personlighetstester har blivit ett allt vanligare verktyg vid rekrytering. Rätt använt kan de ge en mer rättvisande bild av en arbetssökande än intervjuer och referenser. Men många arbetsgivare använder testresultaten som diskussionsunderlag, vilket kan leda till felrekryteringar.

Kan man lita på personlighetstest?

Kan man lita på resultatet? Inget personlighetstest är ett facit på hur man är som person. Olika test är olika bra på att ge en bild över hur verkligheten är. När man konstruerar ett personlighetstest så är det många saker man måste göra rätt för att kunna få ett bra resultat.

Vilka typer av personlighetstest finns det?

Det finns och har funnits många olika typer av personlighetstester. Det vanligaste är att använda ett strukturerat självskattningstest, men det förekommer även test som andra fyller i och så kallade projektiva test där man försöker tolka en individs associationer till olika stimuli.

Hur tillförlitliga är personlighetstest?

Arbetspsykologiska tester, eller personlighetstester, som används vid rekrytering, är ett fenomen som har exploderat under senare år. Men experter som Rapport har talat med menar att testerna har så stora kvalitetsbrister att uppemot 80 procent är för dåliga för att användas.

Är det bra med personlighetstest?

Personlighetstest gör det lättare att matcha rätt person med rätt tjänst och kan vara mer avgörande än lång erfarenhet eller utbildning. Att enbart gå efter till exempel ett cv visar inte hur väl personen kommer att prestera i framtiden.

Vad kan man använda ett personlighetstest till?

Testerna visar arbetsgruppens individuella olikheter och likheter, vilket skapar ökad förståelse för varför gruppen fungerar på ett visst sätt och varför individerna ibland tänker och agerar olika. Utifrån det kan man titta på vilka möjligheter den har att utvecklas och hur det ska ske.

Vad kan personlighetstest användas till?

Syftet med ett personlighetstest är att objektivt kartlägga en individs personliga egenskaper och naturliga beteenden. Genom att matcha en persons egenskaper med de egenskaper som är viktiga för att lyckas i en yrkesroll så går det också att förutse hur väl kandidaten kan tänkas prestera, men också trivas, i rollen.

Hur trovärdiga är personlighetstest?

Med personlighetstest på nätet ska man vara på sin vakt. Man saknar all bakgrundsinformation om testet som krävs för att man skall kunna lita på det. - Du vet inte vem som har gjort testet, var eller för vem det är avsett, vilket material det baserar sig på och om det har anpassats för något visst land.

Vilken är den ovanligaste Personlighetstypen?

“Advokat” personlighet (INFJ) Denna personlighetstyp är en de mest ovanliga i världen då drygt 1 procent av världens befolkning beräknas ha den. Ofta blir personer med INFJ-personlighet beskrivna som att ha en medfödd känsla för idealism och moral och besitter även en stark handlingskraft.

Vad är problematiskt med personlighetstest?

Arbetspsykologiska tester, eller personlighetstester, som används vid rekrytering, är ett fenomen som har exploderat under senare år. Men experter som Rapport har talat med menar att testerna har så stora kvalitetsbrister att uppemot 80 procent är för dåliga för att användas.

Varför gör man personlighetstest?

Varför ska jag göra ett personlighetstest? Ett personlighetstest kan ge dig en bild av hur du ser på dig själv och dina förmågor. Att känna till dem och själv kunna reflektera kring dem tyder i sin tur på god självinsikt och kan framförallt hjälpa dig under en arbetsintervju men även i andra situationer i livet.

I vilka situationer bör personlighetstest användas?

När du ska anställa en ny medarbetare är det bra att använda personlighetstester så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen. Då riskerar du inte att missa guldkornen bland de sökande.

Vad visar ett personlighetstest?

Test som definierar personlighet som en typ. Till exempel antingen introvert eller extrovert. De senare kan ha olika namn och olika upplägg. Myer Briggs brukar anses som det mest använda personlighetstestet i världen och bygger ursprungligen på psykiatern Carl Gustaf Jungs idéer om psykologiska typer.