:

Vad är en solcell gjord av?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en solcell gjord av?
 2. Vad är solceller till största delen uppbyggda av?
 3. Vad producerar en solpanel?
 4. Vilka tillverkar solceller?
 5. Vilka komponenter ingår i en solcellsanläggning?
 6. Vad är den teoretiska gränsen för hur hög en Kiselsolcell verkningsgrad kan bli?
 7. Vem tillverkar solceller i Sverige?

Vad är en solcell gjord av?

Hur fungerar solceller? Solceller består av ett tunt halvledarmaterial, oftast kisel, som gör att de kan fånga solens energi och omvandla den till el. När solen lyser på solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida.

Vad är solceller till största delen uppbyggda av?

Solpaneler består framförallt av glas. Viktmässigt så är ungefär två tredjedelar glas. Därtill har solcellsmoduler en aluminiumram och en mindre mängd plast och kisel som huvudkomponenter.

Vad producerar en solpanel?

När det kommer till måttet kWh per installerad kW brukar vi säga är att en installerad kW ger ungefär kWh per år. Om dina solceller har en toppeffekt på två kWh kan de alltså producera runt kWh solel per år.

Vilka tillverkar solceller?

Det finns en rad olika tillverkare av solceller och solpaneler....

 • Aleo Solar – Tyskland.
 • Atersa – Spanien.
 • Bisol – Flera fabriker i Europa.
 • BYD – Kina.
 • Canadian Solar – En av de största med flera fabriker i Kina.
 • Finale 24 – Belgien.
 • First Solar – Kina, Malaysia.
 • Hanwha Q Cells – Sydkorea, Tyskland.

Vilka komponenter ingår i en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning består av 5 viktiga delar

 • Solpaneler på taket för att omvandla solenergi till el.
 • Fästanordningar för att säkra och fästa solpanelerna på taket.
 • Växelriktare för att omvandla likström till växelström.
 • Optimerare för att minska eventuella effektförluster.
 • Elkablar för att koppla ihop solpanelerna.

Vad är den teoretiska gränsen för hur hög en Kiselsolcell verkningsgrad kan bli?

att en solpanel (i dagsläget) har en del yta som inte producerar el — till exempel modulens ram och ytor runt cellerna — samt att elektriska förluster uppstår i kopplingen mellan cellerna. Den teoretiskt högsta möjliga verkningsgraden för kiselsolceller är faktiskt inte så långt borta, på strax över 30%.

Vem tillverkar solceller i Sverige?

Vår produktion av solceller har i många år utförs av Swemodule AB. Svenskt företag som har sitt säte i Glava, Värmland. Fabriken som producerar våra solceller var en av världens mest automatiserade fabriker för produktion av solcellspanel. Man har automatiserat lödning av både ribbon och kopplingsbox.