:

Vilka metaller passar inte ihop?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka metaller passar inte ihop?
  2. Vad menas med varmförzinkning?
  3. Kan järn till rost?
  4. Varför saltvatten får järn att rosta?
  5. Varför har man offeranod?

Vilka metaller passar inte ihop?

Koppar och aluminium är inte alls någon bra kombination, de ligger för långt från varandra i spänningsserien. Däremot kan det fungera skapligt om ett rör av koppar eller mässing är i kontakt med en koppling av stål, och den i sin tur är ingängad i aluminium.

Vad menas med varmförzinkning?

Varmförzinkning är en ytbehandling av metall som sker genom att denna doppas i flytande 460-gradig zink. Detta ger ett mycket starkt skydd mot korrosion. Varmförzinkning förkortas ofta vfz (fzv för skruvar) och utförs vanligen enligt SS-EN ISO 1461.

Kan järn till rost?

Dessutom bidrar vatten till att leda joner, vilket krävs när korrosionen sker genom lokala galvaniska element i metallytan. Det är bara järn och järnlegeringar som bildar rost. Andra metaller kan korrodera på motsvarande sätt, men korrosionsprodukterna benämns då inte rost.

Varför saltvatten får järn att rosta?

Vattnet innehåller inget syre. Syre är det vanligaste oxidationsmedlet. Saltvatten Salt är en bra elektrolyt. Det rostar mera.

Varför har man offeranod?

Offeranod är en bit av oädel metall som fästs på metallytor för att skydda från korrosion. Offeranoden måste vara av mindre ädel metall än metallytan man skyddar, då korroderar offeranoden istället för den ädlare metallen, det vill säga den som befinner sig längre upp i den elektrokemiska spänningsserien.