:

När ska man ringa brandkåren?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man ringa brandkåren?
 2. Vilket är larmnumret?
 3. Vilka frågor vill larmoperatören ha svar på?
 4. När ska man ringa SOS Alarm?
 5. Kan man ringa 112 från utlandet?
 6. Hur svarar larmcentralen?
 7. Vilka frågor ska du vara beredd på att besvara när du ringer 112?
 8. Vad är 113 13 för nummer?

När ska man ringa brandkåren?

Lågorna är farliga och röken kan kväva en människa. Spring ut ur rummet så snabbt du kan. Det tar tre minuter innan rummet är fyllt av rök. Ring 112 och larma brandkåren om du inte kan släcka elden själv.

Vilket är larmnumret?

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Vilka frågor vill larmoperatören ha svar på?

Den som ska vara larmoperatör övar in de här frågorna: – SOS 112, vad har inträffat? (Operatören svarar alltid så.) – Vad har hänt? – Vem är du som ringer? – Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

När ska man ringa SOS Alarm?

112 ska man ringa när du eller någon annan befinner sig i en nödsituation då man behöver tillkalla hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation. Samtal som inte är akuta kan annars försena nödvändig hjälp till andra som behöver den snabbt.

Kan man ringa 112 från utlandet?

Ja, 112 fungerar i hela EU och i många andra länder och världsdelar också. Däremot fungerar det inte att ringa hem till svenska 112 från utlandet. Då får man istället be någon som befinner sig i Sverige att ringa. Ta alltid reda på vilket nödnummer som gäller i det landet du befinner dig i.

Hur svarar larmcentralen?

Du får berätta vad som har hänt och om någon är skadad. Du får också berätta var hjälpen behövs och vem du är som ringer. Den som svarar på nummer 112 bestämmer vilken typ av hjälp de ska skicka ut. Det kan vara ambulans, polis, brandkår eller sjöräddning.

Vilka frågor ska du vara beredd på att besvara när du ringer 112?

SOS-Operatören: ”112 vad har inträffat?” Försöka att vara så lugn och tydlig som möjligt och beskriv följande: Vad som har hänt....

 • Vad som har hänt: Ditt svar: Det är en bil som har kört av vägen.
 • Var det har hänt: ...
 • Vem eller vilka som behöver hjälp: ...
 • Varför hjälpen behövs:

Vad är 113 13 för nummer?

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige 2013. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.