:

Hur lång tid tar en knäprotes operation?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar en knäprotes operation?
  2. När kan man gå i trappor efter knäoperation?
  3. Hur länge är knät svullet efter en Knäprotesoperation?
  4. Kan man åka skidor med knäprotes?
  5. Vilken arm ska man ha kryckan i?
  6. När kan man gå med en krycka efter höftledsoperation?

Hur lång tid tar en knäprotes operation?

Narkosläkaren kommer se till att inte patienten upplever något obehag under operationen, vilket tar cirka 90 minuter. Efter operation ligger du några timmar på uppvakningsavdelning där du också förväntas komma upp och stå, rehabilitering startar redan där.

När kan man gå i trappor efter knäoperation?

Redan på operationsdagens kväll brukar det bra att komma upp och tillsammans med personalen på vårdavdelningen. Under sjukhusvistelsen går du igenom ett träningsprogram tillsammans med en fysioterapeut/sjukgymnast. Du får också prova att gå i trappa innan du går hem från sjukhuset.

Hur länge är knät svullet efter en Knäprotesoperation?

Normalt svullnar knäet och benet efter en knäplastik operation. Det finns vissa saker som du kan göra för att minimera detta problem. Använd regelbundet is på knäet de första 6 veckorna efter operation.

Kan man åka skidor med knäprotes?

När stygnen tas bort efter ca 3 veckor ska du kunna böja i knät till 90° och därefter fortsätta att utöka rörligheten. Senare kommer du att kunna cykla, simma, åka skidor och gå i skogen.

Vilken arm ska man ha kryckan i?

Du bör helst hålla fast i räcket på den sida där ditt friska ben är. Detta är endast möjligt om det finns räcken på båda sidor eller om trappan i fråga har stödgrepp på samma sida. I motsatt hand, håll kryckan som vanligt samtidigt som du håller den andra kryckan i samma hand - liggande horisontellt i luften.

När kan man gå med en krycka efter höftledsoperation?

Till en början får du använda kryckor eller andra gånghjälpmedel, men du klarar dig ofta utan dem efter tre månader. Du kan fortsätta med hjälpmedel, framför allt utomhus, om besvären från höften pågått under så lång tid att din styrka och balans blivit märkbart sämre.