:

Hur använder man Creative Commons?

Innehållsförteckning:

 1. Hur använder man Creative Commons?
 2. Får man använda Creative Commons?
 3. Vad är kommersiella licenser och andra licenser?
 4. Vad är det som påverkar hur du får använda ett verk som har en CC licens?
 5. Hur fungerar CC?
 6. Vad betyder Creative Commons licens?
 7. Vad är Creative Commons Hur kan du ha nytta av det som webbutvecklare?
 8. Vilka bilder på Google får man använda?
 9. Vad betyder Creative Commons?
 10. Vad betyder CC Creative Commons?
 11. Vad innebär att mediafiler är märkta med Creative Commons licens?
 12. Vad betyder CC i ett mail?
 13. Hur använder man CC mail?
 14. Hur kan man själv licensiera till exempel en bild?
 15. Får man använda vilka bilder som helst?

Hur använder man Creative Commons?

Hur använder jag ett Creative Commons-licensierat verk? Om du hittar ett verk som har tillgängliggjorts under en Creative Commons-licens så har du tillstånd att använda verket i enligheten med den specifika licensens villkor. Du bör försäkra dig om att licensen tillåter den användning av verket som du har tänkt dig.

Får man använda Creative Commons?

Creative Commons licens (CC) gör det lätt för upphovsmannen att kommunicera till användaren hur man får använda verket. Med hjälp av licensen kan upphovsmannen välja hur breda rättigheter han vill överlåta till användaren, och allmänheten kan lätt hitta licenserade verk som passar användarens eget ändamål.

Vad är kommersiella licenser och andra licenser?

Licensen innebär att du som upphovsperson tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men du tillåter inte att verket bearbetas. De som sprider ditt verk under denna licens ska sprida ditt verk oförändrat, och du tillåter alltså inte att verket bearbetas.

Vad är det som påverkar hur du får använda ett verk som har en CC licens?

Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver. I licenserna syns det som villkoret Erkännande eller förkortningen (by).

Hur fungerar CC?

Erkännande Dela på samma villkor CC BY-SA Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under samma villkor, eller likvärdiga.

Vad betyder Creative Commons licens?

Så fungerar en CC-licens. Creative Commons-licenserna fyller två syften: För det första att tala om hur andra får använda, bearbeta och sprida ditt verk, utan att behöva be om lov. För det andra är det också ett sätt för dig som vill använda och bearbeta det andra har skapat utan att be om lov.

Vad är Creative Commons Hur kan du ha nytta av det som webbutvecklare?

Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån ditt, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under samma villkor, eller likvärdiga.

Vilka bilder på Google får man använda?

När du klickar på Användningsrättigheter kommer det upp en meny med fem (5) val där du väljer det sökningsfilter som passar dig bäst. A, I översta läget söker Google efter alla bilder, utan sökfilter. B, Söker efter bilder som får användas och ändras (redigeras). C, Söker efter bilder som får användas.

Vad betyder Creative Commons?

Den här licensen innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även för kommersiella sammanhang, så länge de ger dig äran för att du har skapat ursprungsverket.

Vad betyder CC Creative Commons?

Creative Commons Erkännande, icke kommersiell – CC (by, nc) Du tillåter andra att använda, sprida och bearbeta ditt verk utan att tjäna pengar på användningen. Villkor: andra måste ange att det är du som är skapare. De får inte använda verket i kommersiella sammanhang.

Vad innebär att mediafiler är märkta med Creative Commons licens?

Licensen Creative Commons erkännande, inga bearbetningar innebär att du som upphovsman tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men du tillåter inte att verket bearbetas. De som sprider ditt verk under denna licens ska sprida ditt verk oförändrat, och du tillåter alltså inte att verket bearbetas.

Vad betyder CC i ett mail?

Förkortningen C.C. eller cc, som används i en del e-postprogram, utläses carbon copy, dvs. karbonkopia. Man kan också säga kopia för kännedom, kännedomskopia eller bara kopia.

Hur använder man CC mail?

3 svar på ”När ska du använda CC i ett mail?” Om du skickar ett e-post så skulle du kunna placera alla mottagare i Till-fältet, alternativt sätta några i CC-fältet. För SMS är det inte lika enkelt, vanligtvis kan du lägga fler mottagare men alla får dessa individuellt, utan att veta vilka de andra mottagarna är.

Hur kan man själv licensiera till exempel en bild?

För att underlätta för dig som vill licensiera ditt verk under en Creative Commons licens finns ett verktyg som gör att du enkelt kan få en licens till ditt digitala verk, din, blogg, dina bilder, din musik, din film eller vad det nu är.

Får man använda vilka bilder som helst?

I de flesta fall är bilder skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär att den person (upphovsman) som tagit bilden också äger bilden – oavsett vem som äger kameran. Oftast är det därför inte tillåtet att använda en bild som du hittar på nätet.