:

Hur mycket är 0 4 i bråkform?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket är 0 4 i bråkform?
  2. Hur mycket är 75 i bråkform?
  3. Hur räknar man ut en fjärdedel?
  4. Hur mycket är en fjärdedel av 12?
  5. Hur skriver man 0 4 i bråkform?
  6. Vad är 70 i bråkform?
  7. Hur gångar man bråk?
  8. Hur vet man vilken bråk som är störst?

Hur mycket är 0 4 i bråkform?

Decimaler, bråk och procent

DecimalformBråkformProcentform
0.405240 %
0.502150 %
0.605360 %
0.666…3266.666… %

Hur mycket är 75 i bråkform?

Sambandet mellan tal skrivna i bråkform och i decimalform

= 0,5= 0,25= 0,75
= 0,1= 0,2= 0,3
= 0,2= 0,4= 0,6

Hur räknar man ut en fjärdedel?

En fjärdedel på decimalform kan du skriva som 14=0.25, multiplicera sedan med 0.1 så får du 0.025.

Hur mycket är en fjärdedel av 12?

En fjärdedel är detsamma som tre tolftedelar skrivet i sin enklaste form.

Hur skriver man 0 4 i bråkform?

Decimaltal kan skrivas i bråkform. För att omvandla ett decimaltal till ett bråk placeras decimaltalet över sitt platsvärde. Till exempel i 0,6 är sexan i tiondelspositionen så vi placerar 6 över 10 för att få motsvarande bråk 6/10. Om det behövs förenklas bråket.

Vad är 70 i bråkform?

Hur man gör om ett decimaltal till procenttal

0,32 = 32 %0,07 = 7 %0,7 = 70 %
0,025 = 2,5 %1, %2, %

Hur gångar man bråk?

Multiplikation av bråktal När man har två bråktal som man ska multiplicera, då multiplicerar man de båda talens täljare för sig och nämnare för sig. För att hålla reda på uträkningen är det bra att skriva upp det hela på ett gemensamt bråkstreck.

Hur vet man vilken bråk som är störst?

* Kolla om det är samma täljare. Minst nämnare gör att bråktalet är störst. Är nämnaren liten betyder det att bråkdelarna är större. * Jämför nämnare och täljare i samma bråktal och se om bråktalen är mer eller mindre än en halv.