:

Varför flygaska i betong?

Innehållsförteckning:

 1. Varför flygaska i betong?
 2. Vad består flygaska av?
 3. Är aska farligt?
 4. Vad är Vbt betong?
 5. När kan man lägga klinker på gjuten platta?
 6. Vad är fiberslam?
 7. Vilka växter gillar Träaska?
 8. Vilka växter mår bra av aska?
 9. Vad är vct ekv?
 10. Vad är Hydratationsgrad?
 11. Hur lång tid behöver man vänta innan man lägger klinker på betong?
 12. När kan man gå på fogat golv?
 13. Är rötslam farligt?
 14. Vilka växter vill ha Vedaska?

Varför flygaska i betong?

Inblandning av flygaska i betongen skulle kunna bidra till en lägre värmeutveckling, och samtidigt ge en positiv miljöeffekt i form av minskat CO2-bidrag. Detta används redan idag av den norska vattenkraftindustrin, och diskuteras inom stora svenska betongintressenter.

Vad består flygaska av?

Flygaskan klassas som farligt avfall och är vad som blir kvar när rökgaserna från avfallsförbränning renas. Den innehåller ungefär 20 procent salt som bildas av olika klorföreningar från bland annat plast. Bland tungmetallerna finns till exempel kvicksilver och bly.

Är aska farligt?

Här finns en salig blandning av giftiga ämnen: dioxiner, tungmetaller och andra giftiga grundämnen. Den största delen av de närmare 300 000 tonnen giftig aska transporteras med lastbil till Norge för att förvaras i en nedlagd kalkgruva. Där ligger flygaskan i säkert förvar, men det finns flera problem.

Vad är Vbt betong?

Vbt-talet används för att beskriva en betong som förutom cementpasta och ballast innehåller något tillsatsmaterial. Det är det samma som vct-tal men här tas även hänsyn till tillsatsmaterialets ”effektivitetsfaktor” (Burström, 2001). Är en förkortning på vatten-cement tal.

När kan man lägga klinker på gjuten platta?

Äntligen kan du lägga plattor direkt Det gjorde att plattor av granitkeramik kunde läggas in direkt. Annars hade man fått vänta minst en månad.

Vad är fiberslam?

Fiberslam är en biprodukt från papperstillverkning och består för det mesta av fiber och kaolin (och kallas också fiberslam eller ”fiberlera”).

Vilka växter gillar Träaska?

Användning av vedaska i trädgården

 • Strö ut på gräsmattan. ...
 • Sprid till växter som ska blomma och bära frukt som bärbuskar, fruktträd, fleråriga köksväxter som sparris samt rosor. ...
 • Undvik surjordsväxter som blåbär och rhododendron samt att sprida i komposten (där mikrolivet vill ha en svagt sur miljö.

Vilka växter mår bra av aska?

Aska innehåller många nyttiga näringsämnen som växterna behöver, bland annat kalium och kalcium (kalk). Alla växter behöver kalium särskilt vedartade växter som pioner, rosor och många andra buskar. Fruktträd, särskilt plommon och körsbär, behöver kalium liksom tomater och kålväxter.

Vad är vct ekv?

Högsta tillåtna vattencementtal VCTEKV VCT står för förhållandet mellan andelen vatten och cement i din betong. VCT styrs bland annat av exponeringsklassen och påverkar flera av betongens egenskaper såsom tryckhållfasthet.

Vad är Hydratationsgrad?

Vad innebär begreppet hydratationsgrad? Hydration är hur cement och vatten reagerar med varandra. Hur långt hydrationen har kommit bestäms med hydrationsgraden.

Hur lång tid behöver man vänta innan man lägger klinker på betong?

VCT – vatten cement talet Torktiden för betongplattan är starkt beroende av vct, dvs vatten/cement talet. Hur mycket vatten används vid gjutningen. För att torka ut en betongplatta gjuten med vct 0,5 torkar på cirka 45 dagar.

När kan man gå på fogat golv?

Du kan börja foga när fästmassan har torkat (efter 2–3 dygn). För att få fogmassan på plats ska du an vända en gummispackel. Dra snett över plattorna och se till att fogmassan kommer in ordentligt mellan plattorna. När fogen har härdat något torkar du rent med en fuktig svamp, som måste sköljas ofta.

Är rötslam farligt?

Kadmium är en av många risker Många av ämnena i slammet har kända negativa effekter på människors hälsa. En av de tungmetaller som finns i avloppsslam i oroande halter är kadmium. Vissa åkergrödor tar lätt upp och lagrar markens kadmium.

Vilka växter vill ha Vedaska?

Användning av vedaska i trädgården

 • Strö ut på gräsmattan. ...
 • Sprid till växter som ska blomma och bära frukt som bärbuskar, fruktträd, fleråriga köksväxter som sparris samt rosor. ...
 • Undvik surjordsväxter som blåbär och rhododendron samt att sprida i komposten (där mikrolivet vill ha en svagt sur miljö.