:

Hur får man fram pappersmassa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man fram pappersmassa?
 2. Hur många massabruk finns det i Sverige?
 3. Vad är negativt med kartong?
 4. Hur får man fram kartong?
 5. Hur kan man göra pappersmassan starkare?
 6. Hur gör man handgjort papper?
 7. Vilket pappersbruk är störst i Sverige?
 8. Vad är mekanisk massa?
 9. Vilken miljöpåverkan har kartong?
 10. Vad är bäst plast eller kartong?
 11. Vad är en pappersförpackning?
 12. Hur tillverkas en pappersförpackning?
 13. Hur bearbetas papper?
 14. Hur tillverkas silkespapper?
 15. Hur gör man papper förskola?

Hur får man fram pappersmassa?

Den mekaniska pappersmassan tillverkas genom att vedens fibrer separeras från varandra på mekanisk väg medan kemisk pappersmassa tillverkas genom att man vid hög temperatur och med tillsats av kemikalier bryter ner och löser ut vissa komponenter ur veden, speciellt lignin.

Hur många massabruk finns det i Sverige?

Antalet pappersbruk är 38. De största pappersprodukterna är wellpapp, kartong, olika tryckpapper, förpackningspapper och tidningspapper. Av produktionen av papper och avsalumassa går ca 90 procent på export och huvvudelen av detta till EU.

Vad är negativt med kartong?

Kartong är också biologiskt nedbrytbart och är inte lika problematiskt som andra material om det hamnar i naturen. Nackdelar är att papperstillverkning är vattenintensivt och energikrävande, och kan ge upphov till kemikalieutsläpp eftersom användandet av kemikalier är högt.

Hur får man fram kartong?

Kartong görs med hjälp av träfiber, vanligtvis så används tall för detta på gru nd av att det är ett träd som växer snabbt vilket underlättar för att göra större mängder kartong. Man tar en tall och gör sig av med alla barr och liknande tills endast stocken återstår.

Hur kan man göra pappersmassan starkare?

Kemisk massa ger ett starkare papper Kemisk massa framställs genom att vedflis kokas. Kemikalierna i vätskan löser upp ligninet i veden, så att fibrerna friläggs. Kemisk massa ger ett starkare papper än mekanisk massa. Massan kan blekas med bibehållen styrka och får då goda egenskaper för tryck.

Hur gör man handgjort papper?

Så här gör du:

 1. Riv pappret i småbitar. ...
 2. Lägg en näve uppblött papper i mixern och fyll på med ljummet vatten. ...
 3. Häll blandningen i baljan och gör om proceduren tills botten är täckt av massa. ...
 4. Det som behövs för att göra eget papper är förutom pappersmassa, en träram med finmaskigt nät och en ram utan nät, båda lika stora.

Vilket pappersbruk är störst i Sverige?

Under seklens lopp har Klippans bruk genomgått stora med- och motgångar, och från att ha varit Sveriges största pappersbruk - låt vara som handpappersbruk innan innovationen pappersmaskinen var påtänkt - har bruket krympt ihop till att nu vara ett av de minsta pappersbruken.

Vad är mekanisk massa?

Mekanisk massa används bland annat till tidningspapper, journalpapper, vissa typer av kartong som till exempel vätskekartong, och hygienpapper. Det framställs genom att veden sönderdelas och de frilagda fibrerna bearbetas mekaniskt. Vedutbytet för rena mekaniska massor är nästan 100 procent.

Vilken miljöpåverkan har kartong?

Kartong är gjort av förnybara råvaror i form av cellulosa, vilket gör att det är ett miljövänligt alternativ som inte bidrar till klimatpåverkan vid förbränning. Cellulosa till kartong kommer främst från trä. Växthusgasutsläppen som kommer från produktion är mellan 0,25-1 kg koldioxidekvivalenter per kg material.

Vad är bäst plast eller kartong?

Vilket material är bäst? Kartongförpackningar är ofta det bästa valet eftersom tillverkningen ger låga utsläpp och de är lätta att återvinna. Glasförpackningarna är tunga och ömtåliga att frakta och kräver stora mängder energi samt vatten vid tillverkningen.

Vad är en pappersförpackning?

Till pappersförpackning räknas de förpackningar som till mer än hälften består av pappersfiber. Om en förpackning består av flera material, papper och till exempel plast eller aluminium – dela på den om det går. Är det inte möjligt så lägg dem ändå i behållaren för pappersförpackningar.

Hur tillverkas en pappersförpackning?

Nästan all insamlad returkartong levereras idag till Fiskeby Board eller Örebro Kartongbruk, efter vidare behandling skickas materialet vidare till pappersbruk. På pappersbruket löses pappersförpackningarna upp tillsammans med vatten i en pulp (en tunna) som roterar tills förpackningarna sönderdelas i pappersfibrer.

Hur bearbetas papper?

På ett pappersbruk tillverkas sedan pappersmassan till papper. Pappersmassan mals sönder och olika kemikalier tillsätts tillsammans med lim så pappret blir starkare. Sedan sugs vattnet bort ur pappret. När det har torkat är tillverkningen färdig och pappret rullas upp på enorma pappersrullar.

Hur tillverkas silkespapper?

Mälden späds med ännu mer vatten (bakvatten) från pappersmaskinen och sprutas ut på en ändlös, genomsläpplig plastduk så att den fördelas jämnt, figur 20. Plastduken kallas vira. På viran rinner och sugs vattnet av och pappersarket börjar bildas. Denna del av processen kallas avvattning.

Hur gör man papper förskola?

Så här gör du:

 1. Riv pappret i småbitar. ...
 2. Lägg en näve uppblött papper i mixern och fyll på med ljummet vatten. ...
 3. Häll blandningen i baljan och gör om proceduren tills botten är täckt av massa. ...
 4. Det som behövs för att göra eget papper är förutom pappersmassa, en träram med finmaskigt nät och en ram utan nät, båda lika stora.