:

Måste man ha reseförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha reseförsäkring?
 2. Vem gäller reseförsäkring?
 3. Vad ingår i hemförsäkringens reseförsäkring?
 4. När gäller inte reseförsäkring?
 5. Vad innebär en reseförsäkring?
 6. Varför Resebevis?

Måste man ha reseförsäkring?

Om du ska på en vanlig semesterresa så räcker oftast reseskyddet i din hemförsäkring. Det hjälper dig till exempel om du blir akut sjuk eller är med om en olycka. Ska du vara borta längre än 45 dagar behöver du förlänga ditt reseskydd eller köpa en separat reseförsäkring.

Vem gäller reseförsäkring?

Som regel gäller skyddet dig som försäkringstagare och alla andra som är skrivna på samma adress och delar hushåll med dig. Även barn under 18 år som du har vårdnaden om brukar ingå, även om barnet inte är skrivet på din adress.

Vad ingår i hemförsäkringens reseförsäkring?

Här kan du läsa mer om vad reseskyddet i hemförsäkringen omfattar och när du kan behöva ett utökat reseskydd.

 • Sjukdom, olycksfall eller dödsfall. ...
 • Katastrofskydd på resor utomlands. ...
 • Överfall med mera. ...
 • Nära anhörig sjuk. ...
 • Person- bagage- och flygförsening. ...
 • Förstörda semesterdagar. ...
 • Ersättningsresa. ...
 • Riskfyllda aktiviteter.

När gäller inte reseförsäkring?

Vid inställt flyg. Reseskyddet i hemförsäkringen gäller inte om ditt flyg ställs in. I dessa fall är det flygbolaget som ska hjälpa dig. När ditt flyg blir inställt har du i regel rätt till ombokning eller återbetalning, men du kan även ha rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget.

Vad innebär en reseförsäkring?

En reseförsäkring ger skydd mot många händelser som kan inträffa under en resa. Det ingår en reseförsäkring i alla hemförsäkringar. Men det finns tillfällen då du kan behöva förlänga eller utöka ditt reseskydd eller skaffa en separat reseförsäkring.

Varför Resebevis?

Ta med ditt personliga resebevis när du ska ut och resa – det visar att du har en försäkring om något skulle hända. Det visar också vart du ska vända dig för att få kvalitetssäkrad vård om du blir sjuk eller skadad under resan.