:

Hur mycket väger asfalt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket väger asfalt?
 2. Hur många ton asfalt per kvadrat?
 3. Hur ska man välta asfalt?
 4. Hur mycket asfalt?
 5. Hur tjock ska asfalten vara?
 6. Vad är Asfaltmastix?
 7. Vilken kornstorlek har Gjutasfalt?
 8. Vilka faktorer bestämmer hur många överfarter man skall göra när du packar ett material?
 9. Hur kör man en vält?
 10. Vad kostar det att asfaltera 50 kvm?
 11. Hur tjock asfalt uppfart?
 12. Hur många grader är asfalt?

Hur mycket väger asfalt?

Mängd: 100 kg asfalt/m2 ger en tjocklek på ca 4 cm, vilket lämpar sig för normala gårdsplaner. Ytor som är utsatta för mer slitage och belastning kräver 120 kg/m2, vilket ger en tjocklek på ca 5 cm.

Hur många ton asfalt per kvadrat?

Riktvärdet är 0,2 – 0,4 kg /m2.

Hur ska man välta asfalt?

Oscillerande vält Den oscillerande välten har ingen som helst vertikal amplitud. Istället oscillerar valsen runt sin egen axel vilket ger valsens yta en fram- och återgående rörelse. Detta ”knådar” på så sätt ihop asfalten samtidigt som den statiska linjelasten verkar med tryck på ytan.

Hur mycket asfalt?

Asfaltering pris – så mycket kostar det Ett generellt pris för asfaltering per m ligger på 3 kronor och uppåt, det är endast själva asfalten. Vill du ha hjälp med alla moment (förarbete, maskiner och arbetskraft) hamnar priset per m2 på cirka 1 250 kronor och uppåt.

Hur tjock ska asfalten vara?

Ju sämre mark förutsättningar ju mer förstärkningslager bör man använda. Lägg därefter på bärlager 0/32 i ett jämt lager. Vi rekommenderar att man lägger ett lager på minst 8–10 cm. Det är viktigt att ytan blir helt jämn så använd gärna en lång bräda eller dylikt för att raka ut materialet med.

Vad är Asfaltmastix?

Asfaltmastix PMB Varmblandad isoleringsmassa avsedd som tätskikt på broar. Asfaltmastix kan även användas i kombination med tätskiktsmatta på gårdar och terrasser (system B2B). Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning och SS-EN 12970. Produkten är listad i Svanens husproduktportal.

Vilken kornstorlek har Gjutasfalt?

Man skiljer mellan de två huvudgrupperna gjutasfalt (vanligen med största kornstorlek 8 eller 11 mm) som ger en bituminös beläggning med både täthet mot vatten samt hög hållfasthet och slitstyrka och asfaltmastix (kornstorlek max 4 mm) som är ett rent tätskikt som används under en överbyggnad av trädgårdsanläggning, ...

Vilka faktorer bestämmer hur många överfarter man skall göra när du packar ett material?

Packningsmätar- värdet påverkas av underlagets vattenkvot och materialets täthet (packningsgrad). Användandet av YPK mätare, i kombination med inställning av vältens amplitud och frekvens, har god utvecklingspotential att förbättra packning av obundna material.

Hur kör man en vält?

Att välta inom rätt temperatur intervall! Har valsarna en tendens att skära eller att massan fastnar på valsen, trots en fungerande bevattning eller att det uppstår tvärsprickor, så kan orsaken vara för varm massa. Därför ska man låta massan avsvalna något innan vältningen avslutas på ett parti.

Vad kostar det att asfaltera 50 kvm?

Vad kostar det per m2 att asfaltera? Mellan 3 kronor (endast asfalten), det beror på hur markarbetet ser ut samt om du behöver hjälp med alla moment (schaktning, förberedelser och asfaltering). Vill du ha hjälp med alla arbetsmoment samt maskiner hamnar kostnaden från cirka 1 250 kronor per m2.

Hur tjock asfalt uppfart?

Schaktning: Om det är en helt ny uppfart som ska anläggas på en tomtyta brukar arbetet börja med att vi schaktar bort all jord ner till frostfritt djup från ytan som ska asfalteras. Det brukar handla om 25-50 cm, vilket motsvarar tre till fyra lastbilsflak med schaktmassa.

Hur många grader är asfalt?

Varm asfalt tillverkas vid ungefär 150°C. Halvvarm asfalt tillverkas vid cirka 90°C och används framförallt på det lågtrafikerade vägnätet i mellersta och norra Sverige. Det går även att blanda asfalt helt kallt. Då används en emulgering av bitumen och vatten.