:

Kan man gå bakåt i tiden?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man gå bakåt i tiden?
 2. Vad är en tidsmaskin?
 3. Hur man bygger en tidsmaskin?
 4. När kommer vi kunna resa bakåt i tiden?
 5. Är det möjligt att resa fram i tiden?
 6. Finns det maskhål?
 7. Vad händer om man färdas i ljusets hastighet?
 8. Finns det maskhål i rymden?
 9. Vad händer i ett maskhål?
 10. Vad går relativitetsteorin ut på?
 11. Finns det något snabbare än ljuset?
 12. Vad händer om man åker in i ett maskhål?
 13. Hur låter ett svart hål?
 14. Vad är ett maskhål i rymden?
 15. Vad menas med Gammafaktorn?

Kan man gå bakåt i tiden?

Det som är problematiskt och kontroversiellt är om det går att resa bakåt i tiden. Den allmänna relativitetsteorin tillåter i princip tidsresor även bakåt, såtillvida att Einsteins ekvationer har lösningar som innehåller färdvägar till forntiden. Det är omstritt huruvida dessa lösningar är fysiskt realistiska.

Vad är en tidsmaskin?

Tidmaskin, Tidmaskinen eller Tidsmaskinen kan syfta på: Tidsmaskin – en farkost för att göra en tidsresa. Tidmaskinen – en roman från 1895 av H.G. Wells. Tidsmaskinen (film) – en film från 1960 baserad på boken.

Hur man bygger en tidsmaskin?

Att bygga en tidsmaskin. Brittisk vetenskapsdokumentär från 2018 på SVT Play. Forskare i flera länder söker nu ett sätt att passera tidsbarriären. De vill förstå hur man kan bygga maskhål och tidskristaller eller manipulera fotoner.

När kommer vi kunna resa bakåt i tiden?

Ju snabbare det rör sig, desto långsammare går tiden. En man som reser till en stjärna 25 ljusår från jorden och tillbaka igen med en hastighet nära ljusets kommer att uppleva att resan tar tio år. Men när han kommer hem har det gått 50 år på jorden och utifrån hans perspektiv har han rest 40 år in i framtiden.

Är det möjligt att resa fram i tiden?

Detta är något som gäller allmänt (utom i sagans värld): en tidsmaskin kan aldrig användas för att resa till tidpunkter då tidsmaskinen ännu inte fanns. Den allmänna relativitetsteorin medger alltså inte bara maskhål, utan även resor bakåt i tiden.

Finns det maskhål?

Maskhål är de mest exotiska objekt som vi kan hoppas på att hitta i universum. I teorin är ett maskhål ett svart hål som skapar en slags tunnel till en annan plats i univsersum eller till ett helt annat univsersum. Idén om maskhål härrör från Albert Einsteins relativitetsteori, men ingen vet om de finns i verkligheten.

Vad händer om man färdas i ljusets hastighet?

Skulle vi resa väldigt nära ljusets hastighet skulle vi uppleva all tid på en ögonblick, vår jord, solsystem och galax skulle hinna ”dö” i det ögonblicket. På samma sätt, ju längre ifrån ljusets hastighet vi reser, desto längre tid skulle vi ha på oss tills t. ex. jorden ”dog”.

Finns det maskhål i rymden?

Maskhål är de mest exotiska objekt som vi kan hoppas på att hitta i universum. I teorin är ett maskhål ett svart hål som skapar en slags tunnel till en annan plats i univsersum eller till ett helt annat univsersum. Idén om maskhål härrör från Albert Einsteins relativitetsteori, men ingen vet om de finns i verkligheten.

Vad händer i ett maskhål?

För att staga upp ett maskhål måste det byggas med hjälp av okänd exotisk materia, säger Claes Uggla. Om man dyker ner in i en maskhålstunnel tillförs den gravitation, och ju mer gravitationen ökar, desto mer sluter sig hålet. Antigravitation skulle kunna råda bot på detta, alltså materia som utövar ett negativt tryck.

Vad går relativitetsteorin ut på?

Allmän relativitetsteori är en geometrisk teori som postulerar att närvaron av massa och energi "kröker" rummet, och denna krökning påverkar fria partiklars banor (och även ljusets bana), en effekt vi tolkar som gravitationskraft.

Finns det något snabbare än ljuset?

Att inget kan färdas fortare än ljuset i vakuum – 300 000 kilometer i sekunden – är en av grunderna i Einsteins relativitetsteori. Det är inte fråga om en speciell egenskap hos ljuset, utan hastighetsgränsen är absolut och inskriven i själva rymden, rummet och tiden.

Vad händer om man åker in i ett maskhål?

– När du faller in i ett svart hål så upplever du att du bara rör dig fortare och fortare. Men om något rör sig väldigt fort så står tiden stilla, enligt Einstein. Och stark gravitation har samma effekt, så utifrån sett går det alltså oändligt långsamt. Du kommer aldrig in i det svarta hålet.

Hur låter ett svart hål?

Detta beror på att NASA-astronomer har upptäckt att tryckvågor från svarta hål orsakar krusningar i den heta gasen i denna galaxhop. Det inspelade ljudet kan översättas till en ton, som vi som mänsklig art inte kan höra eftersom den är 57 oktaver under mitten C.

Vad är ett maskhål i rymden?

Maskhål är de mest exotiska objekt som vi kan hoppas på att hitta i universum. I teorin är ett maskhål ett svart hål som skapar en slags tunnel till en annan plats i univsersum eller till ett helt annat univsersum. Idén om maskhål härrör från Albert Einsteins relativitetsteori, men ingen vet om de finns i verkligheten.

Vad menas med Gammafaktorn?

Gammafaktorn: Olinjär funktion som ger hur mycket ett observerat objekt förändras med begreppen längd, massa och tid vid den relativa hastigheten v. Funktionen för gammafaktorn har en lodrät asymptot vid hastigheten c - ljushastigheten - och är nedåt begränsad till ett.