:

Vad kostar det att dra ut en tand akut?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att dra ut en tand akut?
 2. Vad kostar det att gå till privat tandläkare?
 3. Vilka lagar styr tandvården?
 4. Vad är ett undersökningsprotokoll?
 5. Vad kostar det att dra ut en tand på Folktandvården?
 6. Vad ingår i tandvårdsförsäkringen?
 7. Vilken tandläkare är billigast?
 8. Kan man fixa hål i tanden själv?
 9. Kan Folktandvården neka vård?
 10. Vem ansvarar för tandvården i Sverige?
 11. Hur använder man tandvårdsbidraget?

Vad kostar det att dra ut en tand akut?

Prisexempel

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mer omfattande665 kr
Tanduttagning, en tand1 280 kr
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle3 780 kr

Vad kostar det att gå till privat tandläkare?

En undersökning hos tandläkare kostar från 995 kr. För en undersökning hos tandhygienisten är kostnaden från 830 kr. Eventuellt tandvårdsbidrag kan minska kostnaden med mellan kr* Prata gärna med din Smileklinik om behandlingar och priser.

Vilka lagar styr tandvården?

Tre centrala lagar för tandvården är Tand- vårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientdatalagen. Tandvårdslagen (1985:125) riktar sig i första hand till vårdgivaren men även till tandvårdspersonalen. Vårdgivaren är en fysisk eller juridisk person, som yrkes- mässigt bedriver hälso- och sjukvård.

Vad är ett undersökningsprotokoll?

Undersökningsprotokoll. Du kan begära att få ett undersökningsprotokoll om du har blivit undersökt av en tandläkare eller tandhygienist. Protokollet ska innehålla följande: Information om tänderna och tandköttet är friskt eller om du har några besvär i munnen.

Vad kostar det att dra ut en tand på Folktandvården?

Pris: 1 315 kronor, inklusive bedövning. Utdragning av en tand (enkel). Pris 1 150 kronor, inklusive bedövning.

Vad ingår i tandvårdsförsäkringen?

Allt detta ingår:

 • Regelbundna undersökningar.
 • Röntgen.
 • Förebyggande tandvård.
 • Lagningar och rotfyllningar.
 • Tanduttagning.
 • Enstaka kronor (kostnader för tandtekniskt arbete och standardmaterial ingår)
 • Akuttandvård vid folktandvårdskliniker i hela Sverige.
 • Möjlighet att ta med ditt avtal om du flyttar inom Sverige.

Vilken tandläkare är billigast?

City Dental har Sveriges lägsta priser på tandvård. Nedan ser du vår prislista. Jämfört med Folktandvården och de flesta privattandläkare har City Dental betydligt lägre priser. När du gjort en undersökning får du ett kostnadsförslag av din tandläkare.

Kan man fixa hål i tanden själv?

Karies kan läka Karies som upptäcks tidigt kan läka. Det gäller att borsta noga med fluortandkräm och låta tänderna vila mellan varje mål. Tandläkaren kan ta bort tidig karies genom att behandla med fluor.

Kan Folktandvården neka vård?

Är privattandläkaren utanför organisationen kan du framföra klagomål eller synpunkter till mottagningen, men du har också möjlighet att anmäla en vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Om du inte är nöjd med din behandling hos Folktandvården klagar du hos patientnämnden i din region.

Vem ansvarar för tandvården i Sverige?

Tandvården regleras genom lagar och regeringsförordningar, bland annat genom Tandvårdslagen (1985:125). Därtill normerar Socialstyrelsen tandvården genom föreskrifter och allmänna råd. Tandvården är en del av hälso- och sjukvården och därför gäller flertalet av hälso- och sjukvårdens lagar även på tandvårdens område.

Hur använder man tandvårdsbidraget?

Tandvårdsbidraget är 600 kronor per år till och med det år du fyller 29. Sedan blir det 300 kronor om året fram till och med det år du fyller 64. Efter det höjs det till 600 kronor igen. Du kan spara bidraget för ett år och lägga ihop det med bidraget för nästa år.