:

Vad gör man vid en husbesiktning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör man vid en husbesiktning?
 2. Vem äger Besiktningsprotokollet?
 3. Kan man lita på säljarens besiktning?
 4. Vad räknas som dolda fel vid husköp?
 5. Vad kostar en Fastighetsbesiktning?
 6. Är besiktningsprotokoll hus offentliga?
 7. Kan man få ut besiktningsprotokoll?
 8. Kan man se om en bil har körförbud?
 9. Vilka nackdelar finns om en besiktning göras innan köpekontraktet är undertecknat?
 10. Vad är en Jordabalksbesiktning?
 11. Vem avgör vad som är ett dolt fel?
 12. Vad menas med upplysningsplikt?
 13. Vad kostar slutbesiktning hus?
 14. Vem utför besiktning av hus?
 15. Hur ska ett besiktningsprotokoll se ut?

Vad gör man vid en husbesiktning?

I besiktningen ingår:

 1. Sammanställning av säljarens lämnade upplysningar och handlingar.
 2. Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader.
 3. Fuktindikering i våtutrymmen och okulär kontroll av golv och väggar.
 4. Gradering av upptäckta brister och risk för skador.

Vem äger Besiktningsprotokollet?

Du som köpare har ingen laglig rätt till tidigare besiktningsprotokoll, ägaren till protokollet är den som betalat för besiktningen. Däremot har säljaren av bostaden upplysningsplikt och måste berätta om alla kända fel i bostaden.

Kan man lita på säljarens besiktning?

Sedan hänvisas det till en besiktning som säljaren fått utförd och i sin iver att planera vem som ska ha vilket rum väljer familjen att lita på säljarens besiktning och inte göra någon egen. Tyvärr går det inte att hänvisa till en besiktning som säljaren gjort för att visa att undersökningsplikten blivit uppfylld.

Vad räknas som dolda fel vid husköp?

Vad är ett dolt fel? Ett dolt fel är något som fanns där redan när du köpte bostaden och som du inte kunde upptäcka vid en noggrann besiktning innan köpet. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion.

Vad kostar en Fastighetsbesiktning?

En överlåtelsebesiktning kan kosta allt från cirka 7 000 kronor och uppåt, till cirka 15 000 kr. Priset kan variera beroende på var huset ligger, innehåll i besiktningen och även hur stort huset är. Vissa företag erbjuder flera olika varianter.

Är besiktningsprotokoll hus offentliga?

Gamla protokoll är ingen offentlig handling Om du efter att ha köpt fastigheten kan avslöja att de undanhållit väsentliga uppgifter om fastigheten, som skriftligt finns i ett tidigare protokoll, kan du rikta skadeståndskrav mot dem. Säljarna har brustit i sin skyldighet att upplysa dig om fastighetens kända brister.

Kan man få ut besiktningsprotokoll?

På Mina sidor Privat och företag kan du se dina besiktningsprotokoll digitalt och enkelt skiva ut dem. Besiktningsprotokollen är högst tre år gamla och finns för fordon som har besiktats hos Bilprovningen.

Kan man se om en bil har körförbud?

Har jag körförbud? Du kan snabbt kontrollera om din bil har körförbud genom att skicka ett SMS till nummer 72503. På Transportstyrelsens hemsida kan du även se vad din bil har för status.

Vilka nackdelar finns om en besiktning göras innan köpekontraktet är undertecknat?

Om köparen vill göra en besiktning, men inte får tid före kontraktets tecknande, kan en klausul i kontraktet skrivas. Då kan köpet gå igenom med förbehåll för att besiktningen inte medför att några allvarliga fel och brister upptäcks. Detta förfarande är behäftat med en hel del risker för säljaren.

Vad är en Jordabalksbesiktning?

En jordabalksbesiktning omfattar de krav som jordabalken ställer på en köpare, dvs Jordabalksbesiktningen omfattar byggnadens skick rent byggtekniskt och installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar och eldstäder.

Vem avgör vad som är ett dolt fel?

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade dolda fel. Det är sådana fel som köparen inte upptäckt, borde ha upptäckt, eller borde ha misstänkt finnas med hänsyn till fastighetens ålder, pris och övriga skick. Säljaren ansvarar däremot alltid för sina garantier och utfästelser.

Vad menas med upplysningsplikt?

Säljarens upplysningsplikt är en skyldighet för säljaren att berätta för köparen om omständigheter som inte tidigare varit föremål för diskussion mellan parterna. Att det är fråga om en skyldighet innebär att om säljaren underlåter att berätta om dessa omständigheter, så får det vissa rättsföljder.

Vad kostar slutbesiktning hus?

Det kan variera beroende på vem som tillhandahåller besiktningen samt hur stort huset är. Räkna med en kostnad på cirka 15–20 000 kronor för en överlåtelsebesiktning.

Vem utför besiktning av hus?

En bostad behöver absolut inte vara i toppskick – oavsett om du ska sälja eller köpa – men som köpare ska du åtminstone vara medveten om vad det är du betalar för. Därför är det klokt att låta en besiktningsman göra en professionell hälsokontroll av objektet.

Hur ska ett besiktningsprotokoll se ut?

Det är viktigt att förstå att besiktningsprotokollet är upprättat en viss dag och innefattar vad som gällde just den dagen. Det kan till exempel vara småskador som sedan ägaren har åtgärdat. Fråga vad som har gjorts i fastigheten efter besiktningstillfället.