:

Vad är pappersmassa gjord av?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är pappersmassa gjord av?
 2. Vad är CTMP massa?
 3. Hur gör man papper i ett pappersbruk?
 4. Är pappersmassa en råvara?
 5. Vad används CTMP till?
 6. Varför gulnar papper?
 7. Var finns pappersbruk i Sverige?
 8. Vart finns det pappersbruk?
 9. Vad är mekanisk pappersmassa?

Vad är pappersmassa gjord av?

Den mekaniska pappersmassan tillverkas genom att vedens fibrer separeras från varandra på mekanisk väg medan kemisk pappersmassa tillverkas genom att man vid hög temperatur och med tillsats av kemikalier bryter ner och löser ut vissa komponenter ur veden, speciellt lignin.

Vad är CTMP massa?

termomekanisk högutbytesmassa där flis förvärmts till en temperatur av över 100 °C i närvaro av kemikalier eller efter förbehandling med kemikalier och därefter fibrerats i tryckraffinör vid ett ångtryck över atmosfärtrycket.

Hur gör man papper i ett pappersbruk?

Papperstillverkning

 1. Mäldberedning. Fiberråvaran kommer till pappersbruket antingen som pumpmassa eller som balar eller rullar. ...
 2. Avvattning. I pappersmaskinen avvattnas, pressas och torkas mälden till ett färdigt pappersark. ...
 3. Pressning. ...
 4. Torkning. ...
 5. Papperets färdiggörning.

Är pappersmassa en råvara?

Pappersmassa är den huvudråvara som används vid pappersframställning. Pappersmassa framställs idag främst av trävirke, så kallad massaved. (Returpapper har kommit att spela en allt större roll som råvara för papperstillverkning, men man måste härvid skilja mellan pappersmassa (färskmassa) respektive returfiber.

Vad används CTMP till?

Massan blir relativt ljus även utan speciella blekkemikalier och benämns då som kemitermomekanisk massa eller CTMP. Som blekkemikalie vid BCTMP-tillverkning dominerar väteperoxid. BCTMP kan användas för att ge styvhet åt pappers-, kartong- och tissueprodukter i stället för utnyttjande av dyrare sulfatmassa.

Varför gulnar papper?

Lignin modifieras av solljus och detta medför att papper från mekaniska massor relativt snabbt gulnar och bli skört (att tidningspapper gulnar i solen är bekant för de flesta).

Var finns pappersbruk i Sverige?

Kärnan i den svenskägda massa- och pappersindustrin utgörs idag av SCA, BillerudKorsnäs, Holmen, Södra Skogsägarna och Rottneros. Det utländska ägandet har ökat markant sedan slutet av 1990-talet. Av det 60-tal bruk som tillverkar någon form av massa och papper har ungefär hälften utländska ägare.

Vart finns det pappersbruk?

pappersbruk sverige

 • Mondi Dynäs AB. www.mondigroup.com. ...
 • SCA Obbola Pappersbruk. www.sca.com. ...
 • SCA Östrands Massafabrik. www.sca.com. ...
 • SCA Ortvikens Pappersbruk. www.sca.com. ...
 • SCA Munksunds Pappersbruk. www.sca.com. ...
 • Metsä Board Sverige AB. www.metsagroup.com. ...
 • Bergslagens Eldfasta AB. Sjögatan 28. ...
 • Materialgruppen AB Kimberly-Clark.

Vad är mekanisk pappersmassa?

mekanisk pappersmassa, pappersmassa framställd genom mekanisk sönderdelning av ljusa vedslag såsom gran och asp. Pappersmassa ur ved framställdes först ca 1840 av tysken Gottlob Keller (1816–95).