:

Hur mycket får man betalt för timmer?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket får man betalt för timmer?
  2. Hur mycket kostar det att bygga en timmerstuga?
  3. Hur mycket avverkar en skördare?
  4. Vad händer med Sydved?
  5. Hur mycket får man betalt för en gran?
  6. Hur mycket kostar det att avverka skog?

Hur mycket får man betalt för timmer?

Ett enkelt svar är 88 kronor per kubikmeter (fub). Det är i varje fall den genomsnittliga faktiska kostnaden för en slutavverkning med medelstammen 0,35 m3fub, 400 meter till bilväg och normala terrängförhållanden i Mellansverige.

Hur mycket kostar det att bygga en timmerstuga?

Kostnad för timmerväggarna SEK 366 160:- (I summan ingår mervärdesskatt med 91 540 SEK). Installation SEK 43 750:- (I summan ingår mervärdesskatt med 10 930 SEK), med tillägg för transport, boende för arbetarna och lyftutrustning.

Hur mycket avverkar en skördare?

Att köra en skördare är både häftigt och ansvarsfullt arbete. Det sägs att en skördarförare tar fler beslut per tidsenhet än en stridspilot. Med dagens skördare klarar vi att avverka 70 – 90 träd i timmen vid slutavverkning. Gallring görs med maskiner som man tar bort träd av sämre kvalitet.

Vad händer med Sydved?

Vårt gallringserbjudande är lika unikt som din skog. Inom Sydveds verksamhetsområde finns det alltid en Sydvedare för dig, oavsett var du bor. Låt din Sydvedare berätta mer om vilka fördelar vi ger dig!

Hur mycket får man betalt för en gran?

Det varierar förstås mycket, men siffran 350 kr som du nämner är ett vanligt kubikmeterpris för en tall som ger både massaved och timmerkvalitet. Räknat på en avverkningskostnad på 100 kr per m3 och att en "medelstor" tall ger 0,4 m3 virke så blir trädets nettovärde 100 kr.

Hur mycket kostar det att avverka skog?

Den volymvägda kostnaden för all avverkning och hela landet år 20 kr per m3f ub. Kostnaderna för skogsvård innefattar åtgärderna: hyggesrensning, markberedning, plante- ring, sådd, hjälpplantering, röjning, gödsling och kalkning, hyggesbränning och under- växtröjning.