:

Hur mycket är en billion?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket är en billion?
  2. Hur många miljoner är en biljard?
  3. Hur många tusen är en miljard?
  4. Hur många nollor är det i en biljon?
  5. Vad kommer efter en biljon?
  6. Hur många miljoner går det på en triljon?
  7. Är 100 tusen en miljon?
  8. Hur många nollor är det i en triljon?
  9. Hur många nollor är det i en Googolplex?

Hur mycket är en billion?

Svar: En biljon är på svenska en miljon miljoner, d.v.s. en etta följt av tolv nollor. I amerikansk engelska, och numera oftast även i brittisk engelska, betecknar billion en miljard (tusen miljoner, d.v.s. en etta följt av nio nollor), medan svenskans användning överensstämmer med europeiskt språkbruk i övrigt.

Hur många miljoner är en biljard?

En biljard (äldre stavning billiard) betecknar det mycket stora talet 0 eller 1015 i tiopotensnotation och 10005 i tusenpotensnotation. Ordet är bildat från latinets bis, två gånger, och milliard. Samma antal kan anges som tusen biljoner eller en miljon miljarder.

Hur många tusen är en miljard?

En miljard är tusen miljoner.

Hur många nollor är det i en biljon?

MER ÄN EN MILJARD

svenskaengelska
000miljard (ett tusen miljoner)billion
000 000biljon (en miljon miljoner)trillion (har även kunnat heta billion tidigare)
(15 nollor)ett tusen biljoner (biljard)quadrillion
(18 nollor)triljon (en miljon biljoner)quintillion (har även kunnat heta trillion tidigare)

Vad kommer efter en biljon?

Namn och ordbildning på svenska (långa skalan) En biljon blir alltså ()2 och biljard blir 1 0 000)2 och en triljon ()3 och triljard blir 1 0 000)3 och så vidare.

Hur många miljoner går det på en triljon?

MER ÄN EN MILJARD

svenskaengelska
000miljard (ett tusen miljoner)billion
000 000biljon (en miljon miljoner)trillion (har även kunnat heta billion tidigare)
(15 nollor)ett tusen biljoner (biljard)quadrillion
(18 nollor)triljon (en miljon biljoner)quintillion (har även kunnat heta trillion tidigare)

Är 100 tusen en miljon?

En miljon ( eller 106), i äldre svenska stavat million, är det tal som också kan skrivas med en etta följt av 6 nollor: = 106. Ordet kommer från det italienska ordet milione (i äldre italienska stavat millione).

Hur många nollor är det i en triljon?

MER ÄN EN MILJARD

svenskaengelska
000miljard (ett tusen miljoner)billion
000 000biljon (en miljon miljoner)trillion (har även kunnat heta billion tidigare)
(15 nollor)ett tusen biljoner (biljard)quadrillion
(18 nollor)triljon (en miljon biljoner)quintillion (har även kunnat heta trillion tidigare)

Hur många nollor är det i en Googolplex?

Googolplex är ett oerhört stort tal, det består av hela en googol nollor.