:

Hur mycket pengar får man för ett träd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket pengar får man för ett träd?
  2. Hur djupt ska Riktskäret vara?
  3. Hur mycket har virkespriserna gått upp?
  4. Vad kostar tallar?
  5. Vad kostar ett färdigt timmerhus?

Hur mycket pengar får man för ett träd?

Ett enkelt svar är 88 kronor per kubikmeter (fub). Det är i varje fall den genomsnittliga faktiska kostnaden för en slutavverkning med medelstammen 0,35 m3fub, 400 meter till bilväg och normala terrängförhållanden i Mellansverige. Det har Lantmäteriet räknat ut i sin undersökning ”Skogsbrukets kostnader 2010”.

Hur djupt ska Riktskäret vara?

Riktskäret ska varadjupt att brytmånen får tillräcklig längd. På en rund stam räcker det att såga in 15–20 % av trädets diameter. Det är viktigt att det blir en rak avslutning och ett jämnt möte. På detta sätt får man en brytmån som fungerar som gångjärn och styr trädet i önskad riktning.

Hur mycket har virkespriserna gått upp?

Även virkespriserna har gått upp, men inte alls på samma sätt som priset för sågade trävaror. Branschföreningen Skogsindustrierna uppger för tidningen ATL att prisindex för sågade trävaror på export har stigit med 38 procent mellan januari 2020 och mars 2021. För den svenska marknaden är uppgången 26 procent.

Vad kostar tallar?

Det varierar förstås mycket, men siffran 350 kr som du nämner är ett vanligt kubikmeterpris för en tall som ger både massaved och timmerkvalitet. Räknat på en avverkningskostnad på 100 kr per m3 och att en "medelstor" tall ger 0,4 m3 virke så blir trädets nettovärde 100 kr.

Vad kostar ett färdigt timmerhus?

Exempelpriser för paket 1. Väggarnas sammanlagda yta är 109 m2 och golvytan 70 m2. Kostnad för timmerväggarna SEK 366 160:- (I summan ingår mervärdesskatt med 91 540 SEK). Installation SEK 43 750:- (I summan ingår mervärdesskatt med 10 930 SEK), med tillägg för transport, boende för arbetarna och lyftutrustning.